Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie zostało dofinansowane w wysokości 1.416.905,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą w „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”-edycja 2017.