Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

W dniu 29 listopada 2022 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Wołomin promesy dotyczącej finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego” realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opis zadania: Inwestycja dotyczy rozbudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kościuszki, ul. Poniatowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Matejki, ul. Słowackiego, ul. Kiejstuta. Inwestycja zakłada wykonanie: nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, wyniesionych skrzyżowań, budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci elektroenergetycznej,odwodnienia, zieleńców, poboczy utwardzanych, oznakowania poziomego i pionowego.

Wartość dofinansowania: 3 854 364,51
Całkowita wartość zadania: 4 411 368,18

logotypy BPRozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego