Rozbudowa ul. Sikorskiego w Wołominie jako strategiczne połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja (DW 634) do ul. Wileńskiej (DP 4359W)

W dniu 13 października 2021 r. Gmina Wołomin podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Wołominie jako strategiczne połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja (DW 634) do ul. Wileńskiej (DP 4359W)” ze środków państwowego funduszu celowego, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r.

Zrealizowano inwestycję polegającą na rozbudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ronda im. Solidarności – ul. Wileńskiej (DP 4359W) do skrzyżowania z ul. Kościelną (odcinek 1 zgłoszony w ramach zadania). Następnie w ramach środków własnych Gminy Wołomin (odcinek nieobjęty zadaniem) zrealizowano odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Lipińską (DP 4361 W). W dalszym ciągu wykonano rozbudowę ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Lipińską wraz z dołączeniem do istniejącego skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (odcinek 2 zgłoszony w ramach zadania). W ramach przedmiotowego zadania wykonano m.in. nową nawierzchnię asfaltową z betonu asfaltowego na długości łącznej wynoszącej 591,56 m, dokonano rozbudowy obustronnych chodników na całej długości, rozbudowano zjazdy i zatokę postojową, rozbudowano odwodnienie drogi, dokonano przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej związanej z usunięciem kolizji.

Wartość dofinansowania: 899.357,75 zł
Całkowita wartość zadania: 1.300.877,66 zł

logotypy BP