Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin

Gmina Wołomin zrealizowała projekt pn. „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e‑potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego celem jest zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. W ramach projektu 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin otrzymało monitory interaktywne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy.

Wartość projektu wyniosła: 470 062,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 372 815,20 zł.

W związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin” publikujemy przygotowany przez Szkoły biorące udział w projekcie materiał dydaktyczny pt. „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem  monitora interaktywnego, dla każdego z poziomów nauczania”.

Do pobrania:

METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO DLA KLAS 1-3
METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO DLA KLAS 4-8

Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin