Sołectwa Wzory dokumentów

Wzory dokumentów zebrania wiejskiego w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego:

1. (Wzór) Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,
2. (Wzór) Uchwała zebrania wiejskiego,
3. (Wzór) Protokół z zebrania wiejskiego,
4. (Wzór) Lista obecności na zebraniu wiejskim.

Wzory dokumentów w sprawie zmiany przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego:

1. (Wzór) Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego,
2. (Wzór) Uchwała zebrania wiejskiego,
3. (Wzór) Protokół z zebrania wiejskiego,
4. (Wzór) Lista obecności na zebraniu wiejskim,