Sprawy meldunkowe

Aby zameldować się w Wołominie, należy udać się do Biura Obsługi Mieszkańca, przy ul. Ogrodowej 4 (parter) do stanowiska nr 7 lub 8.

Meldując się w nowym miejscu zamieszkania, nie ma konieczności wymeldowania się w uprzednim miejscu zamieszkania, gdyż można to zrobić podczas nowego meldunku. Ubiegając się o zameldowanie należy wziąć ze sobą, do wglądu, tytuł prawny do lokalu/nieruchomości oraz dowód osobisty lub paszport oraz wypełnić druk zgłoszenia zameldowania. Osoba zgłaszająca stały pobyt, w okresie do 30 dni powinna złożyć wniosek o zameldowanie, który zwolniony jest z opłaty. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydaje się za opłatą 17 zł płatną do kasy urzędu lub na konto urzędu. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydaje się bezpłatnie.

Pobierz:
Wniosek pobyt stały – aktywny link do dokumentu w formacie PDF
Wniosek pobyt czasowy – aktywny link do dokumentu w formacie PDF
Wymeldowanie z pobytu stałego – aktywny link do dokumentu w formacie PDF

Data aktualizacji wniosków: 23.10.2020