Stypendia i nagrody sportowe

Zgodnie z Art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., gmina może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Zgodnie z dyspozycją ustawy o sporcie Rada Miejska w Wołominie Uchwałą numer XXIX-160/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., zmienioną Uchwałą nr LVIII-149/2018 z dnia 11 października 2018r., określiła zasady finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Zarządzeniem nr 357/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Burmistrz Wołomina ustanowił:

Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego gminy Wołomin
Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia sportowego gminy Wołomin

Zgodnie z postanowieniami ww. uchwał wnioski o stypendia i wyróżnienia sportowe za osiągnięcia sportowe za dany rok składa się w terminie od 2 stycznia do 31 marca roku następnego.
Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 (parter – Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowiska 2 i 3).

Informacje o przyznanych  stypendiach sportowych, wyróżnieniach  i nagródach sportowych

Informacja o wynikach konkursu w sprawie stypendiów sportowych i wyróżnień gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku

Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przyznania nagród sportowych

Obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  RODO