Stypendia i nagrody sportowe

Zgodnie z Art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), gmina może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Zgodnie z dyspozycją ustawy o sporcie Rada Miejska w Wołominie Uchwałą numer XXIX-160/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. określiła nowe zasady finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zmieniona uchwałą nr LVIII-149/2018 z dnia 11 października 2018r. .

Zarządzeniem nr 357/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Burmistrz Wołomina ustanowił:
Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego gminy Wołomin
Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia sportowego gminy Wołomin

Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały wnioski o stypendia i wyróżnienia sportowe za osiągnięcia sportowe za dany rok składa się w terminie od 2 stycznia do 31 marca roku następnego.
Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 (parter – Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowiska 2 i 3).

Obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zarządzenie N 179/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25.06.2020r w sprawie ogłoszenia wyników konkursu (stypendia sportowe za osiągnięcia w 2019r.)

Zarządzenie N 180/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25.06.2020r w sprawie ogłoszenia wyników konkursu (wyróżnienia i nagrody sportowe za osiągnięcia w 2019r.)

RODO