Szkoły

Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Wołominie
Zarządzenie Nr 133/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej)

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie
Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej)

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie
Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej)

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 27 czerwca 2023 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
Zarządzenie Nr 122/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach
Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
Zarządzenie Nr 141/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
Zarządzenie Nr 123/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach
Zarządzenie Nr 124/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie
Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19.01.2021 w sprawie realizacji w Gminie Wołomin obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Zgłoszenie

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19.01.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonym przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2021/2022