Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin

W dniu 19 września 2017 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę na realizację projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Celem ogólnym projektu jest termomodernizacja istniejących budynków oświatowych wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej, redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 4 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanej w gminie Wołomin tj.: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.
Wartość projektu ogółem : 6.117.969,35 zł
Wartość dofinansowania: 2.508.726,09 zł
Projekt zakończył się 30.09.2019 roku
Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin