Urząd miejski

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan
sekretariat
tel: 22 763 30 65, pok. 107

Zastępcy Burmistrza

Edyta Zbieć
sekretariat
tel: 22 763 30 65, pok. 107

Skarbnik Gminy

Marta Maliszewska
tel: 22 763 30 35, pok. 114

 

Sekretarz Gminy

Małgorzata Izdebska
sekretariat
tel: 22 763 30 62, pok. 211

Biuro Rady Miejskiej

tel: 22 763 30 25, pok. 103

Przewodniczący Rady
Leszek Czarzasty

Wiceprzewodniczący Rady
Konrad Fuśnik

Kontakt z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Wołominie