Urząd miejski

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
sekretariat
tel: 22 763 30 65, pok. 107

Zastępcy Burmistrza
Dariusz Szymanowski
sekretariat
tel: 22 763 30 65, pok. 107

Łukasz Marek
sekretariat
tel: 22 763 30 60, pok. 108

Skarbnik Gminy
Bożena Wielgolaska
tel: 22 763 30 34, pok. 112

Sekretarz Gminy
Małgorzata Izdebska
sekretariat
tel: 22 763 30 62, pok. 109

Biuro Rady Miejskiej
tel: 22 763 30 25, pok. 103
Przewodniczący Rady
Marek Górski
Wiceprzewodnicząca Rady
Katarzyna Pazio

Kontakt z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Wołominie (aktywny link do Biuletynu Informacji Publicznej)