Urząd miejski

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan
sekretariat
tel: 22 763 30 65, pok. 107

Zastępcy Burmistrza

Dariusz Szymanowski
sekretariat
tel: 22 763 30 65, pok. 107

Łukasz Marek
sekretariat
tel: 22 763 30 60, pok. 108

Skarbnik Gminy

Bożena Wielgolaska
tel: 22 763 30 34, pok. 112

Sekretarz Gminy

Małgorzata Izdebska
sekretariat
tel: 22 763 30 62, pok. 109

Biuro Rady Miejskiej

tel: 22 763 30 25, pok. 103

Przewodniczący Rady
Marek Górski

Wiceprzewodniczący Rady
Katarzyna Pazio

Kontakt z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Wołominie