Wydział Gospodarki Komunalnej – wnioski

Znajdź potrzebny druk i kliknij na link, żeby rozpocząć pobieranie:
Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu (.DOC)
Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym (.DOC)
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego (.DOC)
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego (.DOC)
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia robót (.DOC)
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (.DOC)

Zobacz również:
Warunki zajęcia pasa drogowego Gmina Wołomin. (.PDF)
Warunki zajęcia pasa drogowego objętego gwarancją oraz rękojmią Gmina Wołomin (.PDF)

Zwierzęta:
Wniosek o sfinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Wołomin (.DOC)
Wniosek o sfinansowanie elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Gminy Wołomin (.DOC)

Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
pokoje 17, 18, 19, 20, 21, I piętro

Naczelnik, drogi gminne
tel. 22 763 30 92, pok. 21

Melioracje
tel. 22 763 30 95, pok. 17

Oświetlenie, utrzymanie porządku
tel. 22 763 30 97, pok. 18

Infrastruktura, zwierzęta
tel. 22 763 30 98, pok. 20