Wydział Gospodarki Komunalnej – wnioski

Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
pokoje 17, 19, 22, parter

Naczelnik, drogi gminne
tel. 22 763 30 92, pok. 22

Utrzymanie porządku i czystości w gminie Wołomin (zieleń miejska)
tel. 22 763 30 95, pok. 20

Melioracje
tel. 22 763 30 95, pok. 17

Komunikacja, oświetlenie
tel. 22 763 30 97, pok. 17