Wydział Urbanistyki – wnioski

Znajdź potrzebny druk i kliknij na link, żeby rozpocząć pobieranie:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (link do pobrania w wersji .PDF)
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (link do pobrania w wersji .PDF)  Wersja na 2022 rok 
Materiały pomocnicze do powyższego nowego wniosku na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (link do strony Ministerstwa)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (link do pobrania w wersji.PDF)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego (link do pobrania w wersji .PDF)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (link do pobrania w wersji .PDF)


Czwartek to dzień pracy wewnętrznej Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie. W pozostałe dni robocze pracownicy Wydziału przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu tj.:

  • poniedziałek w godz. 8:00:18:00;
  • wtorek- środa w godz. 8:00-16:00;
  • piątek godz. 8:00-14:00.

Kontakt:
Wydział Urbanistyki
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
II piętro, pokoje 212, 213, 214, 215

Naczelnik
tel: 22 763 30 77, pok. 213

Warunki zabudowy
tel: 22 763 30 11/53/55, pok. 212

Plany Miejscowe
tel: 22 763 30 45/51, pok. 214