Zadania współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Zadania realizowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:

Zadanie pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie: 3 353 754,85
Wartość całkowita: 6 375 353,19 zł

Zadanie pn.  „Modernizacja budynku MDK” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
W ramach zadania przewidziano wykonanie rozbudowy budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie o windę  i zadaszoną rampę dla niepełnosprawnych wraz z niezbędną przebudową części budynku.
Dofinansowanie: 910 845,90
Wartość całkowita: 2 168 518,22

Zadanie pn. Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie: 1 132 075,00
Wartość całkowita: 1 886 792,66

Zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie: 2 700 000,00
Wartość całkowita: 10 089 275,31

Zadania współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Zadania współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego