Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Wołomin poprzez budowę nowoczesnego Przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

W dniu 14 kwietnia 2022 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Wołomin promesy dotyczącej finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Wołomin poprzez budowę nowoczesnego Przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie” realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opis zadania: Budowa nowego Przedszkola obejmuje wzniesienie 3 kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 1.212,09 m2 dla 9 oddziałów przedszkolnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom), pełne wyposażenie pomieszczeń, wykonanie niezbędnych instalacji przyłączy tj.: wody zimnej, ciepłej, zmieszanej i cyrkulacyjnej, p.poż, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji fotowoltaicznych.

Wartość dofinansowania: 4 750 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 9 936 842,95

logotypy BPZapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Wołomin poprzez budowę nowoczesnego Przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie