Zdalna szkoła

Projekt pn.: „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan.
Wartość dofinansowania – 94 923,00 zł

ZAKRES PROJEKTU:
Projekt pn. „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Od 1 kwietnia gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Wołomin nie mogła zignorować wzięcia udziału w Projekcie o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Wołomin otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 94 923,00 zł, dzięki czemu zakupiliśmy 40 sztuk laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu. Wsparcie zostało skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do uczniów.

Zdalna szkoła