Zdalna Szkoła +

Projekt pn.: „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W dniu 2 lipca 2020 r. została podpisana ostatecznie przez obydwie strony, tj. Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan oraz Katarzynę Blachowicz – Zastępcę Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa o dofinansowanie projektu.
Wartość dofinansowania – 113.889,92 zł

ZAKRES PROJEKTU:
Projekt pn. „Zdalna Szkoła+” jest kontynuacją projektu „Zdalna szkoła” stanowiącego odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
W związku z bardzo dużymi potrzebami uczniów umożliwiono wzięcie udziału w kolejnym naborze wniosków dla gmin oraz powiatów o sfinansowanie zakupu kolejnych laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych (3+). Gmina Wołomin wzięła udział w kolejnym naborze, a złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymano łączne dofinansowanie na zakup laptopów i ubezpieczenia w wysokości 113.889,92 zł. Wsparcie zostanie skierowane bezpośrednio do szkół z terenu Gminy Wołomin, a następnie szkoła według zdiagnozowanych u siebie potrzeb wypożyczy sprzęty do nauki zdalnej dla swoich uczniów, które będą mogły być wymieniane między uczniami.

Uzyskana kwota dofinansowania umożliwiła zakup 54 szt. laptopów spełniających parametry określone we wniosku o dofinansowanie oraz ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego.
 
Zdalna Szkoła +