Zgłoś awarię

Uprzejmie informujemy, że  z dniem 02.01.2018r. zadania po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie przejął Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 (parter).

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należą m.in:

 1. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
 2. Utrzymanie infrastruktury komunalnej (odwodnienie, oświetlenie dróg i miejsc pamięci, place zabaw, tereny publiczne ogólnodostępne);
 3. Współpraca z ZTM i KM w zakresie komunikacji publicznej na terenie gminy;
 4. Organizowanie i nadzorowanie opieki nad bezdomnymi i dziko żyjącymi zwierzętami;
 5. Koordynacja zadań związanych z oczyszczaniem miasta.

Dane kontaktowe do nowego wydziału:

Paweł Matak, tel: 22 763 30 97, mail: pawel.matak@wolomin.org.pl

Centrum Obsługi Mieszkańców

W skład Centrum Obsługi Mieszkańca (dawne Biuro Obsługi Mieszkańca) wchodzą:

 1. Kancelaria Ogólna Urzędu;
 2. Punkt zapytań i interwencji mieszkańców;
 3. Wydział Spraw Obywatelskich;
 4. Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP;
 5. Urząd Stanu Cywilnego, w tym stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji;
 6. Część Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych;
 7. Wydział Gospodarki Komunalnej.

Wszelkie zapytania, interwencje, m.in. zgłoszenia dotyczące dróg, oświetlenia ulicznego przyjmowane są w PUNKCIE ZAPYTAŃ I INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW, numer telefonu 22 763 30 61.

Siedziba dawnego MZDiZ przy ulicy Sienkiewicza 1 jest zamknięta.

Na Twojej ulicy zapadła się droga? Przewróciło się drzewo? Jest niedrożna studzienka? Zgłoś nam to za pomocą poniższego formularza, a my przekażemy Twoją sprawę do odpowiednich służb, które zajmą się tym zdarzeniem:

Korzystając z  formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin Twoich danych osobowych zawartych w formularzu Zgłaszania uwag w celu i zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest Teresa Sosnowska (iod@wolomin.org.pl) ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia na podstawie Pani/Pana oświadczenia woli.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsłużenia zgłoszenia.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia i obsłużenia Pani/Pana zgłoszenia.