Budżet obywatelski

Ewaluacja WBO

Stan realizacji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wołomin:

  1. 2016 - 12 projektów zrealizowanych na łączną kwotę 1 030 000 zł
  2. 2017 - 22 projekty zrealizowane na łączną kwotę blisko 1 000 000 zł
  3. 2018 - 34 projekty w trakcie realizacji na łączną kwotę 2 000 000 zł
  4. 2019 - 33 projekty o wartości  blisko 2 000 000 zł. Mieszkańcy złożyli 78 projektów
    z czego 70 projektów na łączną kwotę 3 476 960 zł pozytywnie przeszło weryfikację merytoryczną.

Archiwum (dokumenty z poprzednich wersji WBO)