Wołomiński Budżet Obywatelski – archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą poprzednich edycji Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wołomiński Budżet Obywatelski 2019

 1. Regulamin WBO z załącznikami (PDF, 1,35 MB)
 2. formularz zgłoszeniowy projektu (PDF, 99,1 KB), wersja edytowalna (DOC, 23,3 KB)
 3. lista poparcia (PDF, 77,8 KB), wersja edytowalna (DOC, 20,6 KB)
 4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego (PDF, 76,1 KB), wersja edytowalna (DOC, 22,9 KB)
 5. zgoda na udostępnienie terenu (PDF, 59,4 KB), wersja edytowalna (DOC, 17,4 KB)
 6. zgoda na dysponowanie terenem (PDF, 60,3 KB), wersja edytowalna (DOC, 21 KB)
 7. harmonogram WBO 2019 (PDF, 50,5 KB)
 8. karta do głosowania wraz z listą projektów (PDF, 115 KB)
 9. LOGO WBO 2019 (wersja AI. oraz JPG)

Wołomiński Budżet Obywatelski 2018:

 1. regulamin WBO z załącznikami (PDF, 1 MB)
 2. formularz zgłoszeniowy projektu (PDF, 82 KB), wersja edytowalna (DOC, 31 KB)
 3. lista poparcia (PDF, 78 KB), wersja edytowalna (DOC, 27 KB)
 4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego (PDF, 76 KB), wersja edytowalna (DOC, 15 KB)
 5. zgoda na udostępnienie terenu (PDF, 60 KB), wersja edytowalna (DOC, 14 KB)
 6. zgoda na dysponowanie terenem (PDF, 61 KB), wersja edytowalna (DOC, 14 KB)
 7. harmonogram WBO 2018 (PDF, 41 KB)
 8. karta do głosowania (PDF, 1 MB)