Wołomińscy Odkrywcy Przyrody

Zajęcia 25 maja

Ósme wiosenne spotkanie rozpoczęliśmy od rozmowy na temat zjawisk, które są typowe dla czasu pomiędzy końcem wiosny, a początkiem lata. Mówiliśmy o młodych ptakach, które opuszczają gniazda, choć sezon lęgowy jeszcze się nie skończył. Poznawaliśmy gniazda różnych gatunków ptaków. Pod koniec spotkania kontynuowaliśmy poznawanie fascynującego świata pająków, a potem graliśmy w przyrodnicze gry edukacyjne.

Wycieczka 23 kwietnia

Tym razem wybraliśmy się w dobrze nam znany teren – na łąki w Mostówce. Naszymi gospodarzami  i przewodnikami byli jak zwykle  państwo Ania i Andrzej Królikowie. Powędrowaliśmy groblą koło bobrzego żeremia, a potem dzięki znającym teren przewodnikom, suchszymi przejściami przez podmokłe łąki. Zaobserwowaliśmy i wysłuchaliśmy zięby, rudziki, kosy, kapturki, pierwiosnki, piecuszki, trznadle, skowronki, dymówki, kruki, dzięcioła dużego, grzywacze, bażanta, myszołowa, sójki i bociany białe. Obserwowaliśmy pająki z rodziny wałęsaków i

Zajęcia 20 kwietnia

To było nasze czwarte wiosenne spotkanie, które rozpoczęliśmy od omówienia zjawisk, które można obserwować w przyrodzie w drugiej połowie kwietnia. Prześledziliśmy ptasi kalendarz oznaczając kolejne gatunki, które od ostatniego spotkania udało nam się zaobserwować. Wiele z nich widzieliśmy i słyszeliśmy  ich glosy w czasie ostatniej wycieczki do rezerwatu  stawy Raszyńskie. Podsumowaniu tej wyprawy była poświęcona główna część zajęć. Pod koniec graliśmy w przyrodnicze gry edukacyjne.

Zajęcia 11 maja

Zajęcia rozpoczęliśmy od poznawania egzotycznej przyrody i to tej powodującej dreszcz emocji. Prześledziliśmy listy najbardziej jadowitych węży i pająków świata. Było to już szóstego wiosenne spotkanie, omówiliśmy więc zjawiska będące wyznacznikami pełni wiosny np. kwitnienie lilaków, kasztanowców, gwiazdnicy gajowej, konwalii, śpiew słowików, wilgi i zaganiacza. Uczyliśmy się odróżniać śpiew i wygląd słowików – szarego i rdzawego. Przypomnieliśmy sobie głosy wilgi, kukułki i pokrzewek. Pod koniec zajęć graliśmy w przyrodnicze gry

Wycieczka 9 kwietnia

Wybraliśmy się do Rezerwatu Stawy Raszyńskie. Już na początku wędrując Groblą Falencką obserwowaliśmy na Stawie Raszyńskim łyski i rozmaite gatunki kaczek, wśród których dominowały czernice. Kiedy zagłębiliśmy się w porastający groblę las wysłuchaliśmy kowalika i kilka kapturek, które właśnie teraz powróciły z niezbyt odległych zimowisk. Przydała się wiedza zdobyta na ostatnich zajęciach. Mogliśmy odróżnić głosy pokrzewek od śpiewu wszechobecnych rudzików. W poszyciu słychać było głos zadziornego strzyżyka.

Zajęcia 6 kwietnia

Spotkanie rozpoczęliśmy od umiejscowienia na orbicie ziemskiej punktu, w którym znajduje się teraz nasza planeta. Stwierdziliśmy, że wraz z początkiem kwietnia znaleźliśmy się u schyłku pierwiośnia i zarania wczesnej wiosny. Fenologicznym sygnałem jej początku jest kwitnienie drzew owocowych. Przypomnieliśmy, że 1 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ptaków. Poznaliśmy korzenie tego święta tkwiące w tradycji związanej ze Świętem Zwiastowania. Dowiedzieliśmy się, kiedy ustalono datę Międzynarodowego Dnia Ptaków i czym kierowano się przy

Zajęcia 30 marca

Tradycyjnie na pierwszym spotkaniu po wycieczce opowiedzieliśmy sobie, co się na niej działo. Poznaliśmy genezę nazwy Bielan i Lasu Bielańskiego. Dowiedzieliśmy się jak powstała i wygląda tam rzeźba terenu oraz  jak od średniowiecza toczyły się dzieje tego fragmentu dawnych puszcz. Omówiliśmy trasę wycieczki i zdobytą na niej wiedzę. Przypomnieliśmy sobie zaobserwowane gatunki ptaków i ich głosy. Mówiliśmy również o przepisach, które obowiązuję w Rezerwacie Las Bielański i o tym z

Wycieczka 26 marca

Tym razem wybraliśmy się do Lasu Bielańskiego. Powędrowaliśmy poprowadzoną przez rezerwat ścieżką przyrodniczą. Od początku towarzyszyły nam głosy ptaków. Najczęściej odzywały się zięby i kowaliki. Podziwialiśmy puszczański charakter tego niewielkiego leśnego obszaru położonego w środku dużego miasta. Dowiedzieliśmy się, że przyrodnicy starają się ocalić to, co jeszcze z tej miniaturki puszczy pozostało i naprawić powstałe w ciągu minionych lat szkody.

Zajęcia 23 marca

Na początku powróciliśmy do daty 21 marca, kiedy rozpoczęła się astronomiczna i kalendarzowa wiosna. Określiliśmy jej pierwszą fenologiczną porę roku – pierwiośnie i rozmawialiśmy o tym, co wtedy dzieje się w przyrodzie. Przypomnieliśmy  zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny – topienie Marzanny i Gaik. Omówiliśmy zjawiska fenologiczne, dzięki którym możemy wyznaczyć trwanie pierwiośnia m. in. – zakwitanie pierwiosnków kwiatów, przylot pierwiosnków ptaków. Przy tej okazji mówiliśmy o tzw.

Zajęcia 16 marca

To spotkanie było poświęcone omówieniu ostatniej wycieczki. Jej uczestnicy mogli utrwalić wiadomości na niej zdobyte, a pozostali dowiedzieć się, co się w jej trakcie wydarzyło i uzupełnić swoją wiedzę. Rozmawialiśmy przede wszystkim o drzewach, które podziwialiśmy w Ogrodzie Botanicznym UW. Przypomnieliśmy sobie w jaki sposób różne ich gatunki można rozpoznać nim rozwiną się na nich liście. Porównywaliśmy fakturę kory, pokrój korony i wygląd pąków liściowych. Obejrzeliśmy sfotografowane w czasie wycieczki