Stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ws. założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ws. założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Wołomin jest członkiem Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa” od czerwca 2019 roku. Uchwała nr 292020 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (.PDF)

Pomoc dla zwierząt

Na profilu Czysty Wołomin (link) publikujemy informacje na temat psów odłowionych z terenu naszej gminy – może Twój przyjaciel czeka na Ciebie w schronisku? Opublikujemy tam również Wasze ogłoszenie ze zdjęciem zaginionego pupila, tak aby pomóc mu w szybkim powrocie do domu! Przed wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami uchroni nas czipowanie – szybki i bezbolesny zabieg, który można wykonać na koszt gminy. Informacje zapisane na czipie pozwolą na kontakt z właścicielem zwierzęcia

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin - konsultacje społeczne

Zarządzeniem nr 222/2020 z dnia 3 września 2020 r. Burmistrz Wołomina ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących przepisów zawartych w  projekcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które będą miały wpływa na kierunek działań wskazanych w opracowanym dokumencie. Konsultacje przeprowadzone są w formie: zbieranie uwag, opinii i propozycji zmian w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez

29 tys. zł na odbiór oraz unieszkodliwienie azbestu - umowa podpisana

Umowa na odbiór oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest Gmina Wołomin pozyskała prawie 29 tys. złotych na ten cel. Dotację otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków dla mieszkańców gminy Wołomin trwa. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej (link) lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwsze koszty maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed

Nie bój się pytać zarządcy o sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów!

Uchwała dotycząca ustalania opłaty za odbiór odpadów została zmieniona na wniosek największej wołomińskiej spółdzielni mieszkaniowej, tj. SBM. W Urzędzie Miejskim odbyło się ponad 20 spotkań z przedstawicielami wspólnot, spółdzielni i zarządców. Zdecydowana większość z nich dobrze poradziła sobie z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń. Otrzymujemy jednak wiele sygnałów od mieszkańców podlegających SBM, którzy są zaniepokojeni otrzymanymi wyliczeniami. Kwestia rozliczenia jest sprawą między zarządcą a mieszkańcami, ale musi być przeprowadzona w sposób

Prawie 200 tys. zł na ochronę powietrza

Walka o czyste powietrze w gminie Wołomin trwa. W ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” otrzymaliśmy wsparcie finansowe udzielone przez Województwo Mazowieckie na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wołomin w wysokości prawie 200 tys. zł. * Drugi z naszych wniosków na zakup kamery termowizyjnej oraz oświetlenia LED do zamontowania na Dronie z dofinansowaniem w wysokości 33 200 zł trafił na listę rezerwową. Dzięki tym działaniom

Odpowiedzialność za szkody wywołane przez atak dzikiej zwierzyny

Zwierzęta łowne stanowią własność Skarbu Państwa dlatego, zgodnie z orzecznictwem, odpowiedzialność za nie spoczywa na Skarbie Państwa. Obowiązki w zakresie kontroli i czuwania nad dzikimi zwierzętami spoczywają na wojewodach i Straży Łowieckiej. Obowiązki Państwowej Straży Łowieckiej obejmują: „nie tylko przeciwdziałanie szkodnictwu wymierzonemu w zwierzęta, ale również – mimo braku wyraźnych w tym zakresie unormowań – ochronę człowieka przed dzikim zwierzęciem (…) na strażnikach spoczywa obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadkach. Gdy

Ruszył nabór wniosków w programie "Moja woda"

Do 5 tys. zł dofinansowania na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe mogą uzyskać właściciele domów jednorodzinnych w ramach programu „Moja Woda”. Nabór wniosków trwa od 01.07.2020 r. do 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych: 1) Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe

Dotacja na usuwanie azbestu

Gmina Wołomin otrzymała prawie 29 tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Cały czas trwa nabór wniosków. Osoby zainteresowane zachęcamy do składania wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie.Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie. Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska: 22 763 30 47.