Pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Miłośników Przyrody

Klub Miłośników Przyrody wraca po przerwie wakacyjnej! Pierwsze zajęcia zaplanowano na 12 września 2019 r. Odbędą się w wyjątkowym miejscu – na terenie Wołomińskiej stołówki dla pszczół, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie przy ul. Poprzecznej. Stratujemy o godzinie 17. Na kolejne zajęcia zapraszamy już tradycyjnie do sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 32. W najbliższych miesiącach planowane są również wycieczki

Cięcie pielęgnacyjne drzew 06.09.2019

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że dn. 06.09.2019 r. na terenie skweru im. B. Wodiczki oraz na terenie posesji nr 19, położonej przy ul. Warszawskiej w Wołominie będą przeprowadzane cięcia pielęgnacyjne drzew. W związku z tym bardzo prosimy, aby w pasie drogi ul. Warszawskiej na wysokości posesji od nr 17 do nr 23 w godz. 8:00 – 14:00 a, także na wysokości wejścia do ww. skweru od ul. Legionów w godz. 6:00

Trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

W okresie lipiec – sierpień 2019r. z terenu Gminy Wołomin zostało usunięte i bezpiecznie zutylizowane 160 ton odpadowych pokryć dachowych zawierających azbest. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Cały czas trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane powinny pobrać odpowiedni wniosek ze strony internetowej lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, gdzie należy

Dotacja na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

W okresie lipiec – sierpień 2019r. Gmina Wołomin realizowała zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin”. Na ten cel udało nam się uzyskać ponad 40% dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach realizowanej umowy z terenu Gminy Wołomin zostało usunięte i bezpiecznie zutylizowane 160 ton odpadowych pokryć dachowych zawierających azbest.

Zgłaszanie zwierząt potrzebujących pomocy

Informujemy, że w przypadku zaistnienia takich zdarzeń jak: – wypadek drogowy, lub inne zdarzenie losowe z udziałem zwierząt bezdomnych i zwierząt dzikich na terenie Gminy Wołomin; – przypadki znęcania się nad zwierzętami; – zgłoszenia martwych zwierząt znajdujących się na terenach publicznych Gminy Wołomin prosimy o niezwłoczne powiadomienie: Policji nr tel. 112 lub 997 całodobowo; Straży Miejskiej w Wołominie nr tel. 22 787 90 50, 519 151 363, poniedziałek – piątek

Wołomin rozkwita - otwarcie "Wołomińskiej stołówki dla pszczół"

10 lipca 2019 r. nawet kapryśna w ostatnich dniach pogoda sprzyjała wyjątkowej inicjatywie – powstaniu „Wołomińskiej stołówki dla pszczół”. Padający jeszcze ok. godziny 13 deszcz ustąpił miejsca promieniom pięknego, lipcowego słońca. Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczęliśmy wspólne sadzenie roślin, bogatych w drogocenny pyłek i nektar. Wydarzenie otworzyli Zastępca Burmistrza Wołomina Łukasz Marek i Sekretarz Gminy Wołomin Małgorzata Izdebska. A później… działo się. Frekwencja dopisała – w sadzenie roślin zaangażowało się

Trwa nabór wniosków do programu "Czyste Powietrze"

Wyczerpano pulę środków przeznaczonych na wymianę pieców w 2019 roku. Osoby, które są zainteresowane wymianą źródła ciepła zachęcamy do zapoznania się z warunkami programu “Czyste Powietrze”, który prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby, którym nie przyznano dotacji z budżetu gminy mogą ubiegać się o wsparcie w przyszłym roku, składając nowy wniosek w okresie od 2 stycznia do 31 maja 2020 r. Wnioski rozpatrywane są do

Gmina Wołomin laureatem konkursu "Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom"

Gmina Wołomin uzyskała najwyższy możliwy grant finansowy w wysokości 12 000 zł w konkursie “Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”. Spośród nadesłanych 217 zgłoszeń nagrodzono jedynie 13. Pozyskane środki posłużą do stworzenia wyjątkowego miejsca na mapie naszej gminy – “Wołomińskiej stołówki dla pszczół”. Już 10 lipca na terenie przy Szkole Podstawowej numer 7 w Wołominie zaczniemy tworzyć barwną i zróżnicowaną biologicznie lokalną bazę pokarmową dla pszczół. Posadzimy w sumie 3689 starannie dobranych,

Wyłożenie uproszczonych planów urządzania lasów

Informujemy, że w pokoju 304 Urzędu Miejskiego w Wołominie udostępnione są do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu na terenie gminy Wołomin (dla działek leśnych) stanowiących własność osób fizycznych. Plan udostępniony jest na okres 60 dni, tj. od 3 lipca do 2 września 2019 roku. Pobierz: Informacja dot. wyłożenia UPUL (.PDF) Cięciwa-mapa (.PDF) Czarna-mapa (.PDF) Leśniakowizna-mapa (.PDF) Majdan-mapa (.PDF) Nowe Grabie-mapa (.PDF) Ossów-mapa (.PDF) Zagościniec-mapa (.PDF) Wniosek (.PDF)

Jak się zachować w kontakcie z dzikami?

W ostatnim czasie w obrębie miast pojawia się coraz więcej dzików. Są to zwierzęta, które szczególnie chętnie opuszczają leśne zacisze. Niestety, zbliżając się do terenów zurbanizowanych mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez: – powodowanie kolizji i wypadków drogowych; – dewastowanie zieleni miejskiej i prywatnych ogródków; – straszenie i atakowanie ludzi oraz zwierząt domowych. Niekiedy sami, nieświadomie zachęcamy dzikie zwierzęta do opuszczania ich leśnych siedlisk. Aby temu zapobiegać postarajmy