Świętujemy Dzień Ziemi. MZO rozdaje rośliny i kompost

Zbliża się Dzień Ziemi. Z tej okazji MZO zaprasza do udziału w akcji WOŁOMIN ODZYSKUJE NA WIOSNĘ. Zużyte baterie oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie można wymienić na sadzonki roślin. Mieszkańcy otrzymają także wartościowy kompost wytwarzany przez spółkę z odpadów zielonych. Akcja odbędzie się 20 kwietnia (sobota) 2024 roku na Placu 3 Maja w Wołominie. W godzinach od 12 do 15 będzie można wymienić baterie, zepsutą suszarkę, lokówkę, telefon, drukarkę

Grafika z napisem: MIT 4 (Czy) Inwestycja MZO nie przyniesie żadnych korzyści dla gminy Wołomin i mieszkańców

MIT 4: (Czy) Inwestycja MZO nie przyniesie żadnych korzyści dla Gminy Wołomin i mieszkańców? FAKT 4: Inwestycja MZO realizowana w Starych Lipinach przyniesie realne korzyści gminie i jej mieszkańcom: – Rozwiązanie problemu uciążliwych zapachów w sąsiedztwie instalacji; – Niższe koszty przetwarzania odpadów pochodzących z gminy Wołomin; – Ograniczenie wzrostu opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców; – Niezależność gminy w zakresie systemu gospodarki odpadami; – Zwiększenie efektywności w zakresie odzysku –

Wymień elektroodpady na sadzonki

Mieszkańców gminy Wołomin zapraszamy do kolejnej akcji wymiany elektroodpadów na sadzonki, która odbędzie się w sobotę 6 kwietnia 2024 roku w dwóch lokalizacjach: • przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Wołominie w godzinach 9:00-10:30 • Osiedle Kobyłkowska w Wołominie (teren po dawnej kotłowni przy budynku nr 30) w godzinach 10:45-12:15. Za przyniesienie zużytego, kompletnego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego rozdawane będą sadzonki roślin. Uprawnieni do udziału w wydarzeniu są mieszkańcy gminy Wołomin,

lis

Akcja szczepień lisów zostanie przeprowadzona w dniach 4 kwietnia – 17 kwietnia 2024 r. metodą zrzutów z samolotów oraz przez ręczne wyłożenie przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek na 1 km2 na całym obszarze objętym szczepieniami. Powierzchnia zrzucania obejmie kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych. Dawkę

Grafika z napisem: MIT 3 CZY MZO ROZBUDOWUJE WYSYPISKO W STARYCH LIPINACH?

MIT 3: (Czy) MZO MZO rozbudowuje wysypisko w Starych Lipinach(?) FAKT 3: Spółka MZO stawia na odzysk i recykling. Projekt inwestycyjny, który realizujemy dzięki wsparciu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w żadnym wypadku nie oznacza rozbudowy składowiska w Starych Lipinach‼️ Wręcz przeciwnie, realizowane inwestycje znacząco OGRANICZĄ ILOŚĆ SKŁADOWANYCH ODPADÓW komunalnych, a docelowo umożliwią zamknięcie i rekultywację ostatniej czynnej kwatery składowiska.

CZY) SPÓŁKA MZO NIE MA ZABEZPIECZENIA NA SFINASOWANIE INWESTYCJI(?)

MIT 2: (CZY) SPÓŁKA MZO NIE MA ZABEZPIECZENIA NA SFINASOWANIE INWESTYCJI(?) FAKT 2: Inwestycja MZO ma zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w Starych Lipinach. Projekt otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości ponad 44 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalna Gospodarka Odpadami”. Zgodnie z wymogami formalnymi NFOŚiGW, spółka posiada zabezpieczenie dla całości otrzymanego kredytu. DODATKOWYM zabezpieczeniem podpisanej umowy jest działka należąca

Mit 1: (Czy) realizacja inwestycji MZO w Starych Lipinach jest zagrożona(?)

W przestrzeni publicznej pojawiają się ostatnio nieprawdziwe informacje na temat realizowanej przez Spółkę MZO inwestycji w Starych Lipinach. Dlatego rozpoczynamy publikację cyklu informacyjnego pod hasłem: „Fakty i mity na temat projektu inwestycyjnego MZO”. MIT 1: (Czy) REALIZACJA INWESTYCJI MZO W STARYCH LIPINACH JEST ZAGROŻONA (?) FAKT 1: Inwestycja MZO w Starych Lipinach jest realizowana zgodnie z harmonogramem! Projekt otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki

pies i kot

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych na zasadach określonych w uchwale nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017  r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego, zgodnie z zarządzeniem Nr 65/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Druga lodówka społeczna już działa!

25 marca 2023 roku do użytku mieszkańców została oddana pierwsza w gminie Wołomin lodówka społeczna. Ogólnodostępne urządzenie znajduje się w dawnej siedzibie Straży Miejskiej, w budynku przy ul. Legionów 31A. Od 25 marca 2024 roku naszej gminy mogą korzystać z drugiego urządzenia, które dostępne jest przy siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wołominie przy al. Armii Krajowej 34. w Wołominie. To wspaniały prezent na pierwszy rok funkcjonowania tej

Geotermia - zakład w Mszczonowie

Geotermia – czy to się opłaca? Wbrew głosom niedowiarków Mszczonów od ponad 20 lat udowadnia, że tak! Miasto zasila sieć ciepłowniczą wodą geotermalną o temperaturze 42° C przy wydajności źródła 60 m3/h*. Złoża wykorzystywane są również rekreacyjnie – z term korzystają nie tylko mieszkańcy, ale również licznie odwiedzający Mszczonów turyści, przynosząc miastu dodatkowe dochody. Wołomin ma szanse powtórzyć sukces Mszczonowa. Nasze złoża mają nieco niższą temperaturę, ale za to ponad