Bez kategorii

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w gminie Wołomin - etap I

Od 22 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r. można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin (link) • w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu), • w Systemie Informacji Przestrzennej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie następujących uchwał: Uchwała Nr LVIII-163/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

Narodowe Święto Niepodległości w Wołominie

11 listopada na ulicach gminy Wołomin jak co roku królowała biel i czerwień. Mieszkańcy maszerowali celebrując wolność i dumę z niepodległej Polski. Obchody Narodowego Święta Niepodległości to manifest radości i dumy z Polski, którą tworzymy. W trakcie oficjalnej części obchodów, pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920 roku na skwerze marszałka Józefa Piłsudskiego burmistrz Elżbieta Radwan apelowała do mieszkańców: „Brońmy demokracji i samorządności. Jesteśmy to winni wszystkim, którzy walczyli o wolną Ojczyznę

Wołomin With Love

 „Wołomin With Love”, muzyka i słowa Ryszard MatusiewiczO moim mieście czasem mówią źleI ja źle czasem myślę o nimPrzyjeżdża gość i pyta mnie:Jaki on jest, ten twój Wołomin?A tutaj wiosna i szaleństwo bzówMagnolie tańczą na ulicachTo miasto złych i dobrych snówCzasami drażni lub zachwycaPociągi pędzą na wschód i na zachódPrzez miasto torem rozcięte na półRankami słońce się wtacza nad dachyWieczorem wraca cierpliwie w dółTutaj o świcie czekają na pociągI tu