Bez kategorii

wizyta Gruzinów w Wołominie

W ramach współpracy z Fundacją Liderzy Przemian – naszego wieloletniego partnera, mieliśmy przyjemność gościć w Wołominie liderów gruzińskich samorządów. Tym razem tematem wiodącym wizyty była gospodarka odpadami i pozyskiwanie środków zewnętrznych. W obu przypadkach mamy się czym pochwalić. Nasi urzędnicy dysponują doświadczeniem, którym chętnie się dzielą. Spotkanie rozpoczęło się w Centrum Aktywności Wołomin czyli w Starej Elektrowni, która rzeczywiście zmienia się w niezwykle „elektryzujące” miejsce. Gości, wśród których znajdowali się

Fundacja Rozwoju Myśli Logicznej "Myśliciele"

Fundacja Myśliciele istnieje od lipca 2019 roku. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. Główna działalność : – edukacyjna w zakresie promowania i rozwoju logicznego myślenia (Bystry Maluch – zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, Łamigłówki Małej Główki – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logiki dla dzieci w wieku 2-4 lata, PrograMIŚ – nauka programowania dla dzieci w wieku 5-14 lat, Dojrzała Logika – treningi logiczne dla dorosłych), –

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej został powołany dekretem 4 maja 1992 r. przez Biskupa Kazimierza Romaniuka, pierwszego ordynariusza nowopowstałej diecezji. Powstanie Caritas na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy, a także kontynuację tradycji Kościoła Katolickiego niesienia pomocy duchowej i materialnej zarówno przez duchownych, jak i świeckich jego członków. Patronem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Święty Brat Albert – opiekun ubogich i potrzebujących. Pierwszym mianowanym Dyrektorem

UKS "SameJudo"

Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” powstał w 2015 roku. Prowadzi zajęcia judo dla dzieci i młodzieży już od 4-ego roku życia. Program zajęć obejmuje: · ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające; · ćwiczenia korekcyjne oraz gimnastyczne; · gry i zabawy ruchowe; · naukę sztuki miękkiego padania; · naukę i trening technik Judo; · naukę taktyki walki oraz przygotowanie do udziału w zawodach. W ciągu kilku lat działalności Klub może pochwalić się licznymi wyjazdami

Fundacja Daj Mi Skrzydła

Fundacja Daj Mi Skrzydła rozpoczęła działalność w 2012 r. Od maja 2015 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W trakcie kilkunastoletniej działalności Fundacji dzięki licznym akcjom udało się pomóc wielu osobom potrzebującym, w tym osobom chorym, niepełnosprawnym i dzieciom. Do Fundacji trafiają zwykle ludzie, którzy potrzebują wsparcia – nie tylko finansowego, ale również psychicznego i organizacyjnego. Celem Fundacji jest jak najlepiej wesprzeć zarówno podopiecznych, jak i ich najbliższych – usprawnić

Fundacja ODA

Fundacja ODA działa od 2013 roku przy Izbie Muzealnej Wodiczków w Wołominie. Celem Fundacji są działania na rzecz popularyzowania historii Wołomina oraz inicjowanie działań budujących społeczeństwo obywatelskie. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: wyszukiwanie, gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z historią Wołomina, ich opracowywanie i udostępnianie w formie publikacji i wystaw. Stałymi cyklami realizowanymi przez Fundację ODA są: 1. Lekcje muzealne 2. Wieczory muzyczne 3. Podwieczorki muzyczne dla dzieci

Control Naczaj Team

Control Naczaj Team – szkoła Mistrzów! Klub prowadzi zajęcia ze sportów walki z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Oprócz treningów organizowane są wydarzenia, które mają na celu aktywizowanie członków Stowarzyszenia i ich rodzin do aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia. Chętni startują w zawodach krajowych i zagranicznych. Owocem pracy trenerów i zawodników jest wiele tytułów i medali na zawodach krajowych oraz międzynarodowych, w tym tych o randze mistrzostw. Klub działa w

Stowarzyszenie Diabetyków

Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin działa od 1998 roku zajmując się problematyką cukrzycy dorosłych – prowadzi comiesięczne wykłady edukacyjne z udziałem specjalistów z dziedziny diabetologii, tygodniowe wyjazdy edukacyjne z dietetykiem, wyjazdowe zajęcia ruchowe z trenerem „zdrowy kręgosłup” oraz organizuje corocznie wczasy z własnym transportem. Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin ma swoją siedzibę w Szpitalu Powiatowym (ul. Gdyńska 1/3) w pokoju 142 – dział specjalistyka. Dyżury odbywają się w poniedziałek i wtorek w godz. 9:00-12:00.

Wołomińskie Centrum Sztuk Walki

Wołomińskie Centrum Sztuk Walki powstało w 2009 roku jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Głównym celem WCSW jest populacja kultury fizycznej i sportu za pomocą zajęć koreańskiej sztuki walki Tang Soo Do oraz Kick Boxingu. Od roku 2011 WCSW prowadzi zajęcia w osiedlowym klubie „Tramp” przy ulicy Prądzyńskiego 22. Sala posiada profesjonalną matę do sportów walki oraz bardzo dużo sprzętu niezbędnego do treningu Kick Boxingu. Od 2021 roku prowadzone są również zajęcia

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec

Od 01 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: – w plikach do pobrania na końcu wpisu, – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin (link) – w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu), – w Systemie Informacji Przestrzennej wolomin.e-mapa.net