Bez kategorii

Stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ws. zachowania integralności województwa mazowieckiego

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ws. zachowania integralności województwa mazowieckiego. Gmina Wołomin jest członkiem Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa” od czerwca 2019 roku. Pobierz: Uchwała nr 282020 w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zachowania integralności województwa mazowieckiego (.PDF) Podczas sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dn. 14 września 2020 roku wołomińscy radni podjęli uchwałę w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego (link). Za zachowaniem integralności jednoznacznie opowiedzieli się radni: Aneta Adamus, Edyta Babicka, Agata

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w gminie Wołomin

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja w gminie Wołomin w I turze głosowania wyniosła 71,10 %. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wysoką świadomość społeczną. ☑️ DUDA Andrzej Sebastian – 47,51% ☑️ TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 26,43% ☑️ HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 13,93% ☑️ BOSAK Krzysztof – 7,31% ☑️ BIEDROŃ Robert – 1,94% ☑️ KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 1,87% ☑️ ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0,29% ☑️ JAKUBIAK Marek – 0,24% ☑️

Wołomińskie Granty Oświatowe

Dofinansowanie na realizację projektów realizowanych w ramach Wołomińskich Grantów Oświatowych mogą otrzymać szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. Granty mają na celu umożliwienie szkołom i przedszkolom realizacji ponadstandardowych działań edukacyjnych, rozwijających kompetencje uczniów, szczególnie w zakresie: nauki, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji medialnej i prawnej, postaw patriotycznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz środowiska lokalnego i we współpracy z nim, kompetencji komunikacyjnych

Ogłoszenie o  sprzedaży samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Wołominie

Burmistrz Gminy Wołomin ogłasza sprzedaż samochodu służbowego Renault Laguna, stanowiącego własność Gminy Wołomin, w drodze składania pisemnych ofert. 1. Sprzedający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05–200 Wołomin, NIP 1251333722 Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 2. Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód służbowy Renault Laguna o nr rej. WWL 22300 Urzędu Miejskiego w Wołominie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży: 1. Samochód osobowy marki: Renault, 2. Model: Laguna 3. Nr

Dodatkowe wsparcie dla ngo

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zapoznania się z Programem wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów, w załączeniu link do strony  

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rzeczoznawców

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

spotkanie 10 lutego 2020

W dniu 10 lutego 2020r. członkowie Rady spotkali się na wyjściowym posiedzeniu w siedzibie TRAD Szansa. Zapoznaliśmy się z warunkami lokalowymi stowarzyszenia a także zakresem działalności Szansy. Następne spotkanie wyznaczono na 9 marca 2020r. w siedzibie Fundacji Oda.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych część A - wszedł w życie!

23 lutego 2020 r. zaczął obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych – część A. Plan miejscowy jest dostępny na stronie “wolomin.org” w zakładce Twój Samorząd -> Planowanie Przestrzenne -> Plany obowiązujące (kliknij tu, aby przejść do planu). Plan miejscowy jest też dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Wołomin – serwisie mapowym “wolomin.e-mapa.net” (kliknij tu, aby zobaczyć).