Bez kategorii

Konkurs na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2019 rok. Realizację zadania, o którym mowa wyżej,wniosek o udzielenie dotacji 2 planuje się zlecić na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. Zarządzenie.żłobki mn..2018-12-13-converted pdf wniosek o udzielenie dotacji 2

Oferta w trybie art. 19a Stowarzyszenie Uczniowskie Harce Teatralne

W dniu 4 września 2018 r. Stowarzyszenie “Uczniowskie Harce Teatralne” z siedzibą przy ul. Lipińskiej 16 Wołomin, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. grant Harce Teatralne Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji

Ostrzeżenie przed gradem i burzami

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia szacuje się na 85% Ważne od: 2018-08-24 13:30 do: 2018-08-25 03:00 Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca

Konkurs dla studentów Politechniki Warszawskiej rozstrzygnięty!

Gmina Wołomin we współpracy z Politechniką Warszawską ogłosiła konkurs dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia specjalności Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Geodezji i Kartografii PW w Warszawie, którzy w roku akademickim 2017/2018 uczęszczali na zajęcia PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU O RÓŻNYCH FUNKCJACH ORAZ PROJEKT ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO. Przedmiotem konkursu było opracowanie studialne koncepcji zagospodarowania jednego z trzech wskazanych obszarów centrum w Wołominie. W rywalizacji brały udział

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stypendia i nagrody sportowe

Ogłasza się wyniki konkursu w sprawie przyznania stypendiów sportowych gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2017 stypendia sportowe Ogłasza się wyniki konkursu w sprawie przyznania wyróżnień i nagród sportowych gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2017 wyróżnienia sportowe

Zakończenie roku akademickiego Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - relacja

W czwartek 24 maja 2018 roku słuchacze Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymali dyplomy wieńczące XI rok akademicki. Jednak oficjalne zakończenie odbyło się w ubiegły czwartek 7 czerwca. Miejski Dom Kultury w Wołominie był tego gospodarzem wydarzenia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, media lokalne oraz słuchacze Uniwersytetu. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Zarządu WUTW Elżbieta Rozbicka, która podziękowała koleżankom z zarządu za ich pracę społeczną oraz zaangażowanie na rzecz Uniwersytetu. Dyrektor

Oferta klubu Control Naczaj Team

W dniu 28 maja 2018 klub Control Naczaj Team z siedzibą przy Moniuszki 8, 05-30 Kobyłka, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : „Tworzenie warunków rozwoju do uprawiania sport jiu jiutsu dzieci i młodzieży na terenie gminy Wołomin”. Zgodnie z art. 19a ust.

Noc w bibliotece "Biblioteczna stylówa" 23 lutego 2018 r.

W jaki sposób zaszczepić w dziecku miłość do książek? Na przykład pokazując, że dom książek czyli biblioteka to pasjonujące miejsce. W naszej Miejskiej Bibliotece im. Zofii Nałkowskiej można nie tylko wypożyczyć książkę, ale też wziąć udział w konkursie, warsztatach, a nawet spędzić noc! Najbliższa noc w wołomińskiej bibliotece, na którą zaplanowano atrakcje dla dzieci  już 23 lutego. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie “Biblioteczna stylówa”. Dzieci będą miały szansę poznać