Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Wołomina zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 17 (Urząd Miejski w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Uchwała

W dniu 19 sierpnia zostały przeprowadzone wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wołominie. Zaproszenie Burmistrz Wołomin o terminie  przeprowadzenia wyborów opublikowane było na elektronicznej stornie Urzędu Miejskiego w Wołominie, a także zwyczajowo wysłane e-mail do organizacji wpisanych do Bazy podmiotów sektora publicznego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych obecni na wyborach zdecydowali, że w skład Rady desygnowanych zostanie 9 osób z ramienia ngo.

Zarządzenie o powołaniu

Pierwsze posiedzenie 23.09.2019

uchwała nr 1

uchwała nr 2

uchwała nr 3

REGULAMIN

uchwala nr 4

załącznik : projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Drugie posiedzenie 7.10.2019

uchwała nr 5

załącznik projekt uchwały w sprawie programu uzdolnionych dzieci i młodzieży

Kolejne posiedzenie Rady w dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Nie wszyscy członkowie Rady mogli przybyć na to posiedzenie, ale zaświadczenia odbiorą na kolejnym, tym razem wyjściowym posiedzeniu.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

 

W dniu 10 lutego 2020r. członkowie Rady spotkali się na wyjściowym posiedzeniu w siedzibie TRAD Szansa. Zapoznaliśmy się z warunkami lokalowymi stowarzyszenia a także zakresem działalności Szansy. Następne spotkanie wyznaczono na 9 marca 2020r. w siedzibie Fundacji Oda.

W dniu 9 marca 2020 r. nie odbyło się kolejne posiedzenie Rady ponieważ mieliśmy zaszczyt być zaproszeni na otwarcie nowego punktu na mapie Wołomina dostępnego dla wszystkich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Wołomina – Przystań Lokalnych Inicjatyw prowadzone przez Fundację Rozwoju Myśli Logicznej „Myśliciele”. Przystań zacumowała w Bibliotece Miejskiej przy ul. Wileńskiej 32 lok. 208 .

W dniu 15 czerwca 2020 r. Rada odbyła kolejne posiedzenie z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Tym razem Rada spotkała się w siedzibie Fundacji Oda. Tematem spotkania było omówienie projektu uchwały w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży a także sytuacja organizacji pozarządowych w czasie pandemii.

W dniu 21 września 2020r. odbyło się posiedzenie Rady w siedzibie Fundacji ODA. Przybyło niestety tylko 7 członków Rady, ale posiedzenie było ważne. Przewodnicząca Rady przedstawiła prezentację dotyczącą historii rodu Wodiczków. Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Następne posiedzenie Rady zaplanowano w listopadzie. Uzgodniono także, że Rada zorganizuje w miesiącu październiku spotkanie z organizacjami działającymi na terenie gminy Wołomin, aby przedstawić założenia Rady i jej cele.