Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Wołomina zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 17 (Urząd Miejski w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Uchwała

W dniu 19 sierpnia zostały przeprowadzone wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wołominie. Zaproszenie Burmistrz Wołomin o terminie  przeprowadzenia wyborów opublikowane było na elektronicznej stornie Urzędu Miejskiego w Wołominie, a także zwyczajowo wysłane e-mail do organizacji wpisanych do Bazy podmiotów sektora publicznego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych obecni na wyborach zdecydowali, że w skład Rady desygnowanych zostanie 9 osób z ramienia ngo.

Zarządzenie o powołaniu

Pierwsze posiedzenie 23.09.2019

uchwała nr 1

uchwała nr 2

uchwała nr 3

uchwala nr 4

załącznik : projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Drugie posiedzenie 7.10.2019

uchwała nr 5

załącznik projekt uchwały w sprawie programu uzdolnionych dzieci i młodzieży

Kolejne posiedzenie Rady w dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Nie wszyscy członkowie Rady mogli przybyć na to posiedzenie, ale zaświadczenia odbiorą na kolejnym, tym razem wyjściowym posiedzeniu.