Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Wołomina zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 17 (Urząd Miejski w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Uchwała

I Kadencja

W dniu 19 sierpnia zostały przeprowadzone wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wołominie. Zaproszenie Burmistrz Wołomin o terminie  przeprowadzenia wyborów opublikowane było na elektronicznej stornie Urzędu Miejskiego w Wołominie, a także zwyczajowo wysłane e-mail do organizacji wpisanych do Bazy podmiotów sektora publicznego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych obecni na wyborach zdecydowali, że w skład Rady desygnowanych zostanie 9 osób z ramienia ngo.

Zarządzenie o powołaniu

Pierwsze posiedzenie 23.09.2019

uchwała nr 1

uchwała nr 2

uchwała nr 3

REGULAMIN

uchwala nr 4

załącznik : projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Drugie posiedzenie 7.10.2019

uchwała nr 5

załącznik projekt uchwały w sprawie programu uzdolnionych dzieci i młodzieży

Kolejne posiedzenie Rady w dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Nie wszyscy członkowie Rady mogli przybyć na to posiedzenie, ale zaświadczenia odbiorą na kolejnym, tym razem wyjściowym posiedzeniu.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

 

W dniu 10 lutego 2020r. członkowie Rady spotkali się na wyjściowym posiedzeniu w siedzibie TRAD Szansa. Zapoznaliśmy się z warunkami lokalowymi stowarzyszenia a także zakresem działalności Szansy. Następne spotkanie wyznaczono na 9 marca 2020r. w siedzibie Fundacji Oda.

W dniu 9 marca 2020 r. nie odbyło się kolejne posiedzenie Rady ponieważ mieliśmy zaszczyt być zaproszeni na otwarcie nowego punktu na mapie Wołomina dostępnego dla wszystkich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Wołomina – Przystań Lokalnych Inicjatyw prowadzone przez Fundację Rozwoju Myśli Logicznej „Myśliciele”. Przystań zacumowała w Bibliotece Miejskiej przy ul. Wileńskiej 32 lok. 208 .

W dniu 15 czerwca 2020 r. Rada odbyła kolejne posiedzenie z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Tym razem Rada spotkała się w siedzibie Fundacji Oda. Tematem spotkania było omówienie projektu uchwały w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży a także sytuacja organizacji pozarządowych w czasie pandemii.

W dniu 21 września 2020r. odbyło się posiedzenie Rady w siedzibie Fundacji ODA. Przybyło niestety tylko 7 członków Rady, ale posiedzenie było ważne. Przewodnicząca Rady przedstawiła prezentację dotyczącą historii rodu Wodiczków. Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Następne posiedzenie Rady zaplanowano w listopadzie. Uzgodniono także, że Rada zorganizuje w miesiącu październiku spotkanie z organizacjami działającymi na terenie gminy Wołomin, aby przedstawić założenia Rady i jej cele.

W dniu 15 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady w siedzibie Fundacji ODA. W związku z nadal trwającą pandemią w posiedzeniu Rady wzięło udział tylko 6 członków Rady. Tematem posiedzenia Rady było :

  1. przedstawienie informacji przez przedstawiciela Urzędu o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o wynikach tych konkursów.
  2. przedstawienie informacji o społecznych wnioskach do Budżetu  i planowanych działaniach w Obszarze Rewitalizacji Gminy w 2021 roku.
  3. prezentacja Fundacji Karuzela.

W związku z trwającą pandemią na posiedzeniu Rady nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia.

W dniu 12 kwietnia pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Rady Pana Jerzego Turka. Pan Jerzy był zawsze bardzo aktywnym członkiem Rady. Z wielką pasją potrafił opowiadać o piłce nożnej. Będzie Go nam brakować.

 

II Kadencja

 

W dniu 2 września upływa kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołanej w 2019 roku przez Panią Burmistrz Elżbietę Radwan.

Zarządzeniem Nr 244/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 1 września br. powołany został nowy skład Rady na kolejna dwuletnią kadencję. (Zarządzenie)

Pierwsze posiedzenie Rady zaplanowane zostało na dzień 6 września 2021 roku.

W dniu 6 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady otrzymali z rąk Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan zaświadczenia o powołaniu w skład ww. Rady, następnie przystąpili do pracy.

galeria

W toku obrad członkowie Rady podjęli uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Rady, a następnie uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu, który będzie regulował zasady pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego przez najbliższe dwa lata.

Ustalono też termin kolejnego posiedzenia, podczas którego Rada zaopiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Protokół oraz uchwały z pierwszego posiedzenia

Posiedzenie z dnia 18.10.2021

W dniu 18 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji.

W toku obrad członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Termin kolejnego posiedzenia Rady zaplanowano na 29 listopada 2021 r.

Protokół posiedzenia

 

W dniu 29 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyło się trzecie posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Członkowie Rady omówili zakres uchwał jakie chcieliby, aby były poddawane opiniowaniu GRDPP.
Termin kolejnego posiedzenia Rady zaplanowano na 10 stycznia 2022 r.

Protokół posiedzenia

 

W dniu 10 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyło się czwarte posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Burmistrza Wołomina, którzy udzielili członkom komisji odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
Termin kolejnego posiedzenia Rady zaplanowano na 14 lutego 2022 r.

Protokół posiedzenia

 

W dniu 14 lutego 2022 r. w świetlicy MOT TRAD „SZANSA” w Wołominie odbyło się piąte posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Podczas posiedzenia członkowie Rady otrzymali informacje o ogłoszeniu konsultacji społecznych Wniosków do Budżetu Gminy 2023 wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach. Członkowie Rady przekazali swoje sugestie zmian w regulaminie „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030”. Na koniec został zaprezentowany film nagrany przez podopiecznych MOT TRAD „SZANSA” oraz z ich udziałem, pod tytułem „To nic nie da”, obrazujący problemy z jakimi boryka się dzisiejsza młodzież.
Kolejne posiedzenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Przewodniczącą Rady.

Protokół posiedzenia

 

W dniu 16 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyło się szóste posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Podczas posiedzenia członkowie Rady omówili z przedstawicielami Urzędu Miejskiego możliwości polepszenia współpracy i komunikacji organizacji pozarządowych z Gminą Wołomin.
Kolejne posiedzenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Przewodniczącą Rady.

Protokół posiedzenia

 

W dniu 19 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyło się siódme posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Podczas posiedzenia członkowie Rady podjęli uchwałę opiniującą pozytywnie „Program współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”. Kolejne posiedzenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Przewodniczącą Rady.

Protokół posiedzenia

 

W dniu 16 stycznia 2023 r. w siedzibie Przystani Lokalnych Inicjatyw w Wołominie odbyło się ósme posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Posiedzenie zwołane zostało na wniosek Przewodniczącej GRDPP w celu omówienia zasad współpracy Rady z Urzędem Miejskim w Wołominie w 2023 r. oraz wstępnego planu pracy na najbliższe miesiące. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, którymi byli Zastępca Burmistrza – Łukasz Marek oraz Sekretarz Gminy – Małgorzata Izdebska. Kolejne posiedzenie Rady zostało ustalone na dzień 8 lutego 2023 r.

Protokół posiedzenia

 

W dniu 8 lutego 2023 r. w siedzibie Przystani Lokalnych Inicjatyw w Wołominie odbyło się dziewiąte posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Posiedzenie zwołane zostało na wniosek Przewodniczącej GRDPP w celu omówienia planowanych zmian w regulaminie GRDPP. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, którymi byli Zastępca Burmistrza – Łukasz Marek oraz Sekretarz Gminy – Małgorzata Izdebska. Kolejne posiedzenie Rady zostało ustalone na dzień 6 marca 2023 r.

Protokół posiedzenia