Informacje dotyczące tabletek zawierających jodek potasu

Do gmin w całej Polsce dostarczane są tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, stosowana w sytuacjach wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Tabletki dla mieszkańców gminy Wołomin trafiły już do punktów, skąd w razie potrzeby będą wydawane mieszkańcom. Lista punktów, skąd mieszkańcy będą mogli pobierać tabletki zostanie opublikowana wkrótce.

Preparat będzie wydawany dopiero po opublikowaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sytuacji kiedy dojdzie do skażenia radiacyjnego na terytorium kraju. Obecnie takie zagrożenie nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Rząd prewencyjnie zabezpieczył jodek potasu w ilości pozwalającej na wydanie preparatu każdej osobie, która zgłosi taka potrzebę. Do momentu opublikowania decyzji przez MSWIA punkty nie będą wydawały preparatu!