Konsultacje

Ważne dokumenty

Uchwała i Regulamin Konsultacji Społecznych (PDF, 260 KB)

Raporty przeprowadzonych konsultacji

Konsultacje 2018 (PDF, 48 KB)