Konsultacje

Zakończyliśmy konsultowanie "Planu adaptacji do zmian klimatu"

Od 25 listopada do 16 grudnia br. trwały konsultacje społeczne „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2050 z perspektywą do roku 2100”. Każdy zainteresowany tematem mógł zgłosić swoje uwagi i wnioski do prezentowanego opracowania. Mimo, że “Plan adaptacji do zmian klimatu” do dość obszerny i wysoko specjalistyczny dokument, to mieszkańcy zapoznali się z nim i aktywnie brali udział w debacie. Zarówno poprzez mailowe nadsyłanie uwag jak

Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin – dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym

Podobnie jak inne miasta w Polsce, Wołomin odczuwa konsekwencje zmieniającego się klimatu. Problemy, którym musimy stawić czoło są wszędzie podobne, ale w każdym mieście mają swoją specyfikę wynikającą m.in. z położenia, charakteru miasta, jego historii czy otoczenia. W odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian, w lutym bieżącego roku przystąpiliśmy do opracowania dokumentu pod nazwą „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do

grafika przedstawiająca widok gminy z lotu ptaka

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym online na temat „Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100”, które odbędzie się 10 grudnia o godzinie 18.00 Będziemy korzystać z aplikacji  Microsoft Teams. Żeby wziąć udział w spotkaniu należy kliknąć w poniższy link: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania Do zobaczenia!

grafika przedstawiająca widok gminy z lotu ptaka

Plan, nad którym obecnie pracujemy to prawdopodobnie jeden z ważniejszych dokumentów strategicznych dla naszej gminy na najbliższe lata. Dlatego bardzo zależy nam, żeby przed jego uchwaleniem Państwo, jako główni zainteresowani, mogli wpłynąć na jego kształt. Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym online na temat„Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100”, które odbędzie się 10 grudnia o godzinie 18.00 Szczegóły techniczne dotyczące

Klimat się zmienia, jak przygotować na to gminę?

Tworzenie Wołomińskiej Strategii Adaptacji do zmian klimatu  wkracza w koleją fazę, 25 listopada rozpoczynają się konsultacje społeczne. Jako pierwsi swoje pomysły zmian i uwag w dokumencie będą mogli zgłaszać mieszkańcy Wołomina. Zachęcamy do zapoznania się  projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100” wraz z projektem prognozy oddziaływania na  środowisko. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 1 Tabela oddziaływań MPA dla

Rysunek w formie komiksu, słynnej artystki Joanny Żero; przedstawiający mamę z dzieckiem, na połamanej ławce siedzi wiewiórka a dziecko mówi do mamy: ale mamo Babcia mówiła że wczoraj siedziała tu na nowej świeżutkiej ławce co się stało ?

Minęło kilka miesięcy od ogłoszenia kolejnej edycji Programu Ławka w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Kryzys związany z pandemią koronawirusa nie zahamował na szczęście aktywności mieszkańców w tym względzie. Warto zauważyć, że otrzymaliśmy szereg zgłoszeń w różnej formie z propozycjami lokalizacji nowych ławek lub naprawy już funkcjonujących. Kilka wniosków musieliśmy umieścić na liście rezerwowej, gdyż zostały one zgłoszone po wyznaczonym terminie. Ale nie zapomnimy o nich i weźmiemy je pod uwagę

Raport z konsultacji społecznych "Zasad Społecznych Wniosków 2021"

Tydzień temu zakończyliśmy konsultacje społeczne “Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021”. Dziś publikujemy raport z tych konsultacji, odpowiadając w nim na uwagi, pytania i wątpliwości, które wpływały od  Państwa. Jednocześnie dziękujemy każdemu, kto podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, zgłosił propozycje zmian lub brał udział w dyskusji podczas organizowanych spotkań. Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu i opiniom udało nam się opracować dokument

Porozmawiamy o Społecznych Wnioskach 2021?

Już na wiosnę będziemy mogli zgłaszać swoje pomysły w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021. Jednak zanim to nastąpi chcemy poznać Państwa opinie na temat projektu „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021”. Jak co roku staramy się udoskonalić reguły, którymi kierujemy się podczas procedowania Społecznych Wniosków. Istotne wprowadzone w tym roku zmiany to m. in.: nowa kategoria projektów

Zaczynamy konsultacje zasad Społecznych Wniosków na 2021 rok

Już jutro zaczynamy konsultacje społeczne projektu „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021”. Od 6 do 24 lutego 2020 roku można zgłaszać swoje uwagi i opinie do tego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią już dziś! W tym roku rezygnujemy z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, ponieważ nadal czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie naszego sporu z RIO. Obecnie trwa procedura odwoławcza RIO od wyroku

Program Ławka - edycja 2020!

Ławeczka to ważny element małej architektury każdego miasta. Nieraz postawienie jednej ławki w konkretnym miejscu zmienia jego funkcjonalność i poprawia estetykę. W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji „Programu Ławka” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców Gminy Wołomin do składania propozycji lokalizacji nowych ławek, ławeczek oraz naprawy istniejących już siedzisk na obszarze rewitalizacji oraz innych miejscach na terenie miasta oraz gminy. Chcemy wspólnie wybrać te lokalizacje, gdzie ławka