Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin działa już oficjalnie!

Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin działa już oficjalnie!

W środę 28 listopada br. o godzinie 16.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyła się uroczysta I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin. Podczas posiedzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i wybrali swoje władze.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie – Marek Górski. Zebranych przywitała ciepło burmistrz Elżbieta Radwan i wiceburmistrz Łukasz Marek. Wspólnie wręczyli młodym samorządowcom zaświadczenia o wyborze, zapewnili wsparcie i życzyli samych sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Każdy z radnych złożył także ślubowanie, ślubując uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie.

Zaprzysiężeni Radni Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin przystąpili do wyborów swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz dwóch członków Prezydium. Trzyosobowa komisja skrutacyjna w składzie: Grzegorz Parys – przewodniczący, Mateusz Szostkiewicz i Adam Ołdak – członkowie, przy wsparciu pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, przeprowadzili sprawnie tajne głosowanie. Wyniki przedstawiają się następująco:
Mateusz Bajkowski został Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
Aleksandra Falkowska została Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
Julia Janowska została Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
Martyna Obrębska została Członkiem Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
Sebastian Zdanowski został Członkiem Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

Nowym władzom Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin i radnym serdecznie gratulujemy. Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy oraz samych fantastycznych pomysłów, które będziemy mogli wspólnie realizować.

Kategoria: