Oferta Stowarzyszenia “Uczniowskie Harce Teatralne”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: Pierwszy Powiatowy Festiwal-Harce Teatralne

oferta

Kategoria: