Strategia Polityki Senioralnej

Polityka Senioralna z każdym rokiem staje się coraz istotniejszą kwestią zarówno dla samorządów jak i  dla władz na szczeblu centralnym. Zwiększający się odsetek osób starszych w społeczeństwie polskim jest istotnym wyzwaniem i wymaga szczególnej uwagi. Według prognozy GUS średnia wieku w społeczeństwie polskim w 2035 r. wynosić ma 48 lat, a osoby w wieku 0-39 będą stanowić zaledwie 40% ogółu społeczeństwa.

Pobierz Strategię Polityki Senioralnej (PDF)

Wołomińska Rada Seniorów wraz z Urzędem Miejskim w Wołominie przystąpiła do opracowania Strategii Polityki Senioralnej, której zadaniem będzie określenie potrzeb naszych seniorów oraz rozwiązań, które będą stanowić odpowiedź na te potrzeby. Musimy przygotować się na zmiany w sferze demograficznej, tak aby maksymalnie ograniczyć negatywne skutki dla lokalnej społeczności.

Każdy samorząd prowadzi politykę senioralną, z większym lub mniejszym skutkiem, lecz wciąż bardzo niewiele Gmin przystępuje do kompleksowego opracowania systemu będącego podstawa działań samorządu skierowanych szczególnie do osób starszych. W ramach prac nad dokumentem wyznaczyliśmy następujące – kluczowe- założenia:

  1. Strategia Polityki Senioralnej musi powstać przy aktywnym udziale seniorów.
  2. Strategia ma być częścią systemu zarządzania miastem i musi stanowić uzupełnienie strategii rozwoju Gminy.
  3. Aby wiedzieć PO CO nam Strategia musimy być świadomi swoich potrzeb i wizji rozwoju lokalnej społeczności – Strategia musi być oparta o opinie wołomińskich seniorów.
  4. Strategia ma być podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne, szukania partnerów w ramach organizacji pozarządowych
  5. Strategia musi zawierać realne cele oraz konkretne rozwiązania dedykowane wołomińskim seniorom.