oferty

Małe Zbrodnie, Wielkie Wybory

W dniu 27 marca 2024 r. Stowarzyszenie Kastor, z siedzibą przy ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Małe Zbrodnie, Wielkie Wybory”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie

Silna Rodzina – z dala od alkoholu

W dniu 20 marca 2024 r. Fundacja Mamy Wołomin, z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 31 w Wołominie, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Silna Rodzina – z dala od alkoholu”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres

Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w  tym pomocy rodzinom i  osobom w  trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”. ogłoszenie konkursu Zarządzenie ws wyników konkursu  

Wspieranie działań zapobiegających uzależnieniom i patologiom społecznym

W dniu 15 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie Wołomińska Integracja Międzypokoleniowa, z siedzibą przy ul. Polskiej 35a w Wołominie, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Wspieranie działań zapobiegających uzależnieniom i patologiom społecznym”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”. Zarządzenie Zarządzenie zmieniające Zarządzenie o wynikach konkursu

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym”. Zarządzenie  

Spotkania i treningi z zawodowymi koszykarkami naszego Klubu przykładem dla dzieci i młodzieży jak sport pozwala walczyć z uzależnieniami XXI wieku

W dniu 10 listopada 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN”, z siedzibą w Wołominie przy ul. Lipińskiej 16, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Spotkania i treningi z zawodowymi koszykarkami naszego Klubu przykładem dla dzieci i młodzieży jak sport pozwala walczyć z uzależnieniami

Zagubione - odnalezione...Przystań Świętego Antoniego

W dniu 16 października 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, z siedzibą przy ul. Kurkowej 35, 05-200 Wołomin, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Zagubione – odnalezione … Przystań Świętego Antoniego”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy

Świadomość zdrowia jako profilaktyka uzależnień

W dniu 13 września 2023 r. Stowarzyszenie „AXA”, z siedzibą przy ul. Rysie 17B w Tłuszczu, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Świadomość zdrowia jako profilaktyka uzależnień”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w

WspieraMY się - program dla dzieci i młodzieży z Gminy Wołomin

W dniu 29 sierpnia 2023 r. Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka nr 10 lok.5, 03-254 Warszawa, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „WspieraMY się – program dla dzieci i młodzieży z Gminy Wołomin”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza