opieka paliatywna

 Pomoc osobom chorym i ich opiekunom

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Pomoc osobom chorym i ich opiekunom”. Zarządzenie ws ogłoszenia konkursu Zarządzenie o wynikach konkursu