Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – edycja II

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – edycja II”.

Oferty można składać do 3 marca 2017 r. do godz. 14.00.

Przypominamy, że obowiązujący nowy wzór formularza oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.wolomin.org w zakładce NGO/Druki do pobrania.

Zarządzenie

Wyniki

Kategoria: