Zwycięska koncepcja zagospodarowania Placu 3 Maja

Praca autorstwa:

Inicjatywa Projektowa sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30 lok. 510, 00-739 Warszawa

Praca przedstawia najwyższe spośród prac konkursowych walory kompozycyjne zarówno urbanistyczne, architektoniczne jak i wzornicze. Praca wyróżnia się prawidłowymi dyspozycjami programowo-przestrzennymi dla zadanego obszaru wnętrza urbanistycznego – placu (prawidłową decyzją jest podział przestrzenny placu na strefy funkcjonalne). Uzyskano prawidłowe proporcje poszczególnych przestrzeni placu, jak również pomiędzy powierzchnią placu a powierzchnią mocno zazielenioną. Prawidłowa w skali wnętrza miejskiego wielkość terenu zielonego, w którym znalazła się propozycja retencji wody w postaci zastosowania ogrodów deszczowych dobrze odpowiada na problem miejskich wysp ciepła i uzyskanie odpowiedniego mikroklimatu. Za bardzo interesujące uznano otwarcie placu na ciąg ulicy Kościelnej, jako istotnego elementu w układzie przestrzeni publicznych miasta. Dobrym rozwiązaniem jest zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ul. Kościelnej oraz stworzenie małego pasażu miejskiego, który jest wprowadzeniem do przestrzeni otwartego placu. Zabieg ten jest rozwiązaniem, które może znacząco wpłynąć na uspokojenie ruchu wokół placu, a zarazem może sprzyjać pojawieniu się na placu usług centrotwórczych m.in. gastronomicznych. Prawidłowym rozwiązaniem jest też „uwolnienie” od parkingów zachodniej krawędzi strefy swobodnego wypoczynku na placu i przeniesienie parkowania na stronę zabudowy z usługami w pierzei ul. Adama Mickiewicza. Ciekawym elementem spinającym a jednocześnie definiującym przestrzeń placu jest wielofunkcyjny modułowy mebel miejski, którego forma strefuje przestrzeń jednocześnie łącząc poszczególne jej części.

Do pobrania:

Opis zwycięskiej koncepcji na zagospodarowanie Placu 3 Maja w Wołominie (.pdf, 22 MB)