Karta Dużej Rodziny

Na mocy uchwały Nr III -131/2014 w dniu 23 grudnia 2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, dotychczasowy program Wołomińska Karta Rodziny został włączony do programu Karty Dużej Rodziny (program ogólnopolski).

Więcej o programie Karta Dużej Rodziny znajdziesz tutaj

Od 1 sierpnia 2017 nowe druki:

  1. Wniosek
  2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły
  3. Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
  4. Oświadczenie o pieczy zastępczej