Karta Dużej Rodziny

Na mocy uchwały Nr III -131/2014 w dniu 23 grudnia 2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, dotychczasowy program Wołomińska Karta Rodziny został włączony do programu Karty Dużej Rodziny (program ogólnopolski).

Więcej o programie Karta Dużej Rodziny znajdziesz tutaj