Konferencja „Budowanie sieci wspierającej rodziny”

W dniu 05.10.2017 r. pod patronatem Burmistrza Wołomina Pani Elżbiety Radwan oraz Pana Kazimierza Rakowskiego Starosty Wołomińskiego odbyła się Konferencja
z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy – „Budowanie sieci wspierającej rodziny”.

Organizatorami wydarzenia byli Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Wołominie, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

Osobiste zaangażowanie i kreatywność Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Pani Danuty Graszka sprawiły, że Konferencja odbyła się w profesjonalny sposób oraz cieszyła się dużym powodzeniem. Dzięki wspólnej inicjatywie, udało się zgromadzić przedstawicieli wielu instytucji zajmujących się profilaktyką i wspieraniem rodzin borykających się z problemem przemocy. Wicestarosta Wołomiński Pan Adam Łossan, Zastępca Burmistrza Wołomina Pan Robert Makowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Wołominie Pan Marek Ujazda swoją obecnością podkreślili rangę tego wpływowego wydarzenia pokazując, że zjawisko przemocy w rodzinie jest bardzo poważnym problemem wymagającym interwencji różnych instytucji. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego swoim zaangażowaniem rozpowszechnili informację o Konferencji, dzięki czemu „Budowanie sieci wspierającej rodziny” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników instytucji pomocowych, a także mieszkańców Gminy Wołomin. Do popularyzacji zorganizowanego spotkania przyczyniło się także Radio Fama oraz Tygodnik „Życie Powiatu na Mazowszu”, które były patronami medialnymi. Dzięki pomocy wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Na Przekór” działającego przy Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie przygotowanie do zgromadzenia przebiegło sprawnie i efektywnie.
Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy – „Budowanie sieci wspierającej rodziny” otworzyli Wicestarosta Wołomiński Pan Adam Łossan oraz Zastępca Burmistrza Wołomina Pan Robert Makowski. Serdecznie powitali zgromadzonych gości i zwrócili uwagę jak bardzo specyficznym problemem jest zjawisko przemocy.

W trakcie Konferencji poruszane były tematy takie jak definicje przemocy i konfliktu, psychologiczne aspekty przemocy, zagadnienia i narzędzia prawne dotyczące tego zjawiska, kompetencje policji w trakcie interwencji w związku z podejrzeniem lub wystąpieniem przemocy, metody terapii dla osób stosujących przemoc, a także przedstawiono dobre praktyki w działaniu Zespołów Interdyscyplinarnych. Po wystąpieniach prelegentów odbyło się forum dyskusyjne, na którym każdy z uczestników mógł wyrazić swoją opinię oraz uzyskać informację na temat nurtujących kwestii. Zastępca Burmistrza Wołomina Pan Robert Makowski swoim przemówieniem podsumował poruszaną tematykę, zwracając przy tym uwagę na konieczność kontynuowania dalszego budowania sieci instytucji oraz poszerzania świadomości i wiedzy wśród placówek wspierających. Wszyscy uczestnicy byli niezwykle zainteresowani poruszanymi zagadnieniami, popierali inicjatywę oraz wyrazili chęć na współpracę i udział w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

 

Kategoria: