Uroczystości w Ossowie przypominają o sile solidarności i przyjaźni

Bitwa Warszawska była bojem o wszystko – o naszą niepodległość, polską tożsamość i tradycyjne wartości, które komunistyczna ideologia chciała zniszczyć. Świętujemy kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej jako umacniający i inspirujący przykład dziejowego triumfu odniesionego dzięki narodowej jedności, współdziałaniu i solidarności. W symbolicznym miejscu – przy tablicach upamiętniających Pomoc Narodów 1920 roku z wdzięcznością wspominaliśmy zaangażowanie sojuszniczych państw: Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Węgier oraz Armenii. Złożyliśmy również hołd naszym oficerom, szeregowym żołnierzom

powązki grób ks. I. Skorupki

14 sierpnia to dzień należący do wszystkich Polaków, data skłaniająca do refleksji nad historią, tradycją i wartościami, które określają nas jako Naród. Przypomina nam o takich wartościach jak honor, poświęcenie i odwaga. W tych sierpniowych dniach dziękujemy Bohaterom, bez ofiary których mogłoby nie być Polski, jaką dziś znamy. W sposób szczególny pochylamy się nad grobem ks. Ignacego Skorupki na cmentarzu powązkowskim. Dziękujemy za obecność pani Annie Rogaskiej, wnuczce brata księdza

msza święta polowa

Ponad 100 lat temu nasz naród, mający we krwi hart ducha, odwagę i męstwo stanął na drodze imperialistycznym zapędom bolszewickiej Rosji. Podczas mszy polowej w symbolicznym miejscu śmierci ks. Ignacego Skorupki przywróciliśmy pamięć o ogromnym poświęceniu i heroizmie naszych przodków. Dziękuję wszystkim mieszkańcom i gościom za obecność i tym samym oddanie hołdu walecznym żołnierzom i ochotnikom. Byli z nami wnuczka brata ks. Ignacego Skorupki – pani Anna Rogaska z synem,

OPTU - SPZOZ w Wołominie zaprasza do udziału w konkursach

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie uprzejmie informuje, że ogłosił konkurs na : • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie • prowadzenie grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie Osoby zainteresowane więcej informacji uzyskają na stronie internetowej OPTU -SPZOZ (aktywny link do strony). Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie ul. Powstańców 12 05-200

Domek obrazek ilustrujacy

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa

kondolencje

Z wielkiej smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Małgorzaty Grabowskiej, wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym składają: Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, Rada Miejska w Wołominie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Kondolencje

Z wielkiej smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mamy oraz siostry naszej koleżanki Anny Lewandowskiej. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym składają: Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, Rada Miejska w Wołominie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Dodatek węglowy - ważne informacje

12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Na terenie gminy Wołomin obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (aleja Armii Krajowej 34). Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać bezpośrednio ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (bezpośredni link do wpisu). Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

OPS w Wołominie poszukuje pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie szuka pracowników! Jeżeli lubicie pracę z ludźmi i dla ludzi koniecznie sprawdźcie szczegóły ogłoszeń! • Inspektor/Specjalista w Dziale Specjalistów ds. zasobów, ochrony i kontroli – rekrutacja trwa do 5 września 2022 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (bezpośredni link do informacji). • Pracownik socjalny – rekrutacja trwa cały czas! Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (bezpośredni link do informacji). •