Komunikat

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP). Badanie rozpoczęło się 1 kwietnia i trwać będzie do 30 września 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to badanie organizowane przez Główny Urząd Statystyczny powtarzane cyklicznie co 10 lat. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania wielu strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Za organizację spisu oraz bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych odpowiada Główny Urząd Statystyczny.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 139/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 15.04.2021 r. Pliki – kliknij, żeby rozpocząć pobieranie: • Zarządzenie nr 139_2021 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (.PDF) • Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do

Bezpłatna mammografia w maju 2021

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w Wołominie – 27 maja 2021 w godzinach od 10.00 do 17.00 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Huragan (przy stadionie), ul. Janusza Korsaka 4. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz (aktywny link do formularza). W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 138/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 14.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem. Pliki – kliknij, żeby rozpocząć pobieranie: • Zarządzenie 138/2021 (.PDF) • Wykaz do zarządzenia 138/2021 (.PDF)

Kondolencje dla rodziny Mariana Kupickiego

To kolejne smutne dla społeczności Wołomina pożegnanie. W wieku 82 lat odszedł Marian Kupicki, przez wiele lat związany ze społecznością Wołomińskiego Klubu Sportowego „Huragan”. Zasłużony zawodnik, trener oraz kustosz Klubowego Muzeum Klubowego im. Jerzego Cudnego. Rodzinie oraz bliskim składamy wyrazy współczucia.

Kluby Wiedzy - kariera

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zaprasza do uczestnictwa w Klubie “Planowanie i rozwój kariery zawodowej”. Kurs wspierający planowanie lub zmianę ścieżki zawodowej. Składa się z 5 zajęć: 1. Kariera – życiowa konieczność czy przygoda życia? 2. Bilans własnego potencjału zawodowego, 3. Rynek pracy – otoczenie i miejsce rozwoju dla własnej kariery, 4. Projekt własnej kariery – wybierz kierunek i określ cele zawodowe i osobiste, 5. Działaj –

Domek obrazek ilustrujacy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu

Startują Społeczne Wnioski 2022

Już od 19 kwietnia 2021 roku będzie można zgłaszać projekty w ramach „Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin na rok 2022” (aktywny link do strony BIP z Zarządzeniem Burmistrza na 135/2021 w sprawie ogłoszenia “Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2022”)! Na ich realizację w 2022 roku Gmina Wołomin planuje wydać 1 500 000 złotych. Harmonogram Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na

Zdjęcie przedstawia dorosłą obietę z brązowymi, długimi włosami nachyloną nad dzieckiem, dziewczynką. Obie patrzą na zeszyt. Zdjęcie obrazuje kobietę w domyśle mamę, która pomaga córce odrabiać lekcje.

Przedłużająca się nauka zdalna to ogromne wyzwanie. Należy szukać dodatkowych narzędzi i rozwiązań, by wspierać dzieci i motywować je do dalszej nauki. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie z Karolem Cudnym Przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Wołominie wyszli z inicjatywą bezpłatnych szkoleń dla rodziców i nauczycieli, dzięki którym dorośli będą mogli wspierać dzieci i młodzież w tym wymagającym czasie. Pierwsze szkolenie pt. “Fakty i mity w edukacji” zyskało ogromne uznanie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

BURMISTRZ WOŁOMINA ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin, położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,28 m², składający się z pokoju, kuchni, werandy, przedpokoju oraz łazienki, położony w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, wraz z udziałem w gruncie wyliczonym zgodnie z ustawą o własności lokali,