Plakat WOŚP 2022

Wołomin gra z WOŚP od lat. Siłą napędową naszego sztabu są wyjątkowi wolontariusze oraz nasi mieszkańcy, którzy dają innym coś od serca. Serca, które od 30 lat jest symbolem WOŚP. Wspieramy tę akcję – nie żałujemy serca dla dobrej sprawy. 30 stycznia podczas 30. Finału WOŚP zagrajmy wspólnie dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci! Licytacje od Burmistrz Wołomina Tradycyjnie Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina dołożyła swoją cegiełkę

raport ulica Legionów

Od 22 listopada do 10 grudnia trwały konsultacje społeczne, aby zebrać opinię mieszkańców na temat sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zazielenienia fragmentu ulicy Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Żelaznej oraz zagospodarowania zielenią terenu przy skrzyżowaniu ul. Lipińskiej z ul. Legionów. W tym czasie można było: obejrzeć w holu na parterze Urzędu Miejskiego wyłożoną do publicznego wglądu wersję graficzną projektu zadrzewienia ul. Legionów oraz

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 26.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV-188/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2004 r. w

Rzeczyzmiana w nowym miejscu

Od dziś punkt Rzeczyzmiany będzie dostępny w głównym wejściu Urzędu Miejskiego (od strony Starostwa Powiatowego). Zapraszamy w godzinach pracy Urzędu. Skarby czekają na nowych właścicieli. Zachęcamy do odwiedzin!

Komunikat

Z uwagi na trudną sytuację w kraju związaną z Covid-19, aby zapewnić ciągłość pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie od 26 stycznia 2022 r. wprowadzamy zasady, które mają na celu usprawnienie obsługi mieszkańców. Zanim przyjdziesz do urzędu – zadzwoń i umów wizytę Od 26 stycznia 2022 roku interesanci przyjmowani będą tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Konieczność umówienia spotkania nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów,

turniej piłkarski dla WOŚP

Gramy dla WOŚP i to dosłownie! Wczoraj odbył się turniej piłkarski najmłodszych gorących serc dla WOŚP. Zawodnicy rozegrali emocjonujące spotkanie na sali Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan Wołomin. Dziękuję za wspólne kwestowanie i przyjacielską atmosferę. Jestem pewna, że dobro, które rozdajecie zatacza koło – życzę, aby wróciło do Państwa jak najszybciej! – napisała na swoim profilu Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Co jeszcze przed nami sprawdźcie na stronie: WOŚP Duczki –

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń