Zdjęcie: Renata Dąbrowska

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan ogłasza w dniach 16 – 18 stycznia 2019 roku żałobę na terenie gminy Wołomin. Mieszkańcy, którzy chcą oddać hołd zmarłemu w czasie trwania żałoby będą mogli zapalić znicz w wyznaczonym miejscu przy zdjęciu, które zostanie wystawione w dniu 16 stycznia o godzinie 9:00 obok Urzędu Miejskiego – pod filarami sali konferencyjnej. Zobacz: Zarządzenie nr 25/2019

Ostrzeżenie przed opadami marznącego deszczu

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź. Ważność komunikatu od 15.01.2019 godz. 13.00 do 16.01.2019 godz. 09.00. Informację umieścił Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Zmiana formy opodatkowania działalności w 2019 roku

W 2019 roku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czeka kilka zmian. Jedna z nich dotyczy terminu zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej. W momencie zakładania firmy przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania działalności. Osoba wykonująca jednoosobową działalność ma do dyspozycji 4 formy opodatkowania działalności gospodarczej (z uwzględnieniem wykluczeń). Są to: − zasady ogólne, − podatek liniowy, − ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, − karta podatkowa. Należy pamiętać, że raz wybrana – na początku –

Obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy o konieczności złożenia przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołomin oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku. Po złożeniu ww. oświadczenia należy dokonać opłaty za zezwolenie na rok 2019, o której mowa w art. 111 ust. 5 ww. ustawy. Przedsiębiorcy mają na to czas również do 31 stycznia 2019 r. Obowiązek złożenia oświadczenia

Ferie 2019 w bibliotece

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie zapraszają na zajęcia, które będą odbywały się podczas ferii zimowych. Filia Ossów (ul. Matarewicza 148, Ossów) w dniach 28 stycznia, 1, 4 i 8 lutego zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na ferie ze smokami. Filia w Zagościńcu (ul. 100-lecia 41, Zagościniec) w dniach 28 stycznia, 1, 4 i 8 lutego zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat organizuje spotkania pod hasłem “Mój dom”. Filia

Informacja dotycząca OSiR "Huragan"

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Bożeny Matusiak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki, w dniu 14 stycznia 2019 roku została podpisana umowa na zastępstwo z panem Karolem Ciepielewskim.

Konsultujemy Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

Ruszyły konsultacje Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, które potrwają od 14 stycznia do 8 lutego 2019 roku. Nie czekaj, zapoznaj się z projektem Regulaminu już dziś! Opinie, propozycje i uwagi do nowej treści Regulaminu WBO można składać w następujących formach: – pisemnie na Formularzu zgłaszania uwag, w tym elektronicznie przesyłając je na adres e-mail: naszbudzet@wolomin.org.pl lub wysyłając je w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 11.01.2019 r. Zobacz: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – załącznik do Zarządzenia nr 13_2019 Burmistrza Wołomina Zarządzenie nr 13_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Przypominamy, że w gminie Wołomin występują trzy kategorie dróg publicznych, za które odpowiada właściwy zarządca: • drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich; • drogi powiatowe – Starosta Wołomiński, Wydział Inwestycji i Drogownictwa; • drogi gminne – Wydział Gospodarki Komunalnej. Do dróg wojewódzkich należą ulice: 1 Maja (DW634), Legionów od 1 Maja do stacji PKP Wołomin (DW628), Szosa Jadowska (DW634), al. Niepodległości od 1 Maja do stacji PKP Wołomin Słoneczna