A A

Dofinansowanie gminy Wołomin do opieki nad dziećmi do lat 3 w 2019 roku

Do 176 wzrosła liczba miejsc objętych dotacją Gminy Wołomin na organizację opieki dla dzieci do lat 3. To o 80 miejsc więcej niż w 2018 roku. Liczba dotowanych przez gminę Wołomin miejsc w żłobkach rośnie od 2013 r. Finansowanie żłobków nie jest zadaniem własnym gminy. Gminy nie mają obowiązku prowadzenia żłobków, ani dotowania opieki nad dziećmi do lat 3. W Gminie Wołomin zdecydowano wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom rodziców, którzy coraz

Dzień Babci i Dziadka w Miejskim Domu Kultury

15 lutego 2019 o godzinie 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się zorganizowany przez Wołomińską Radę Seniorów „Dzień Babci i Dziadka”. Uczestników wydarzenia przywitała przewodnicząca Rady Celina Subda. Burmistrz Elżbieta Radwan, która razem ze swoim zastępcą Łukaszem Markiem odwiedziła zgromadzonych gości, mówiła o radościach związanych z posiadaniem wnucząt i szczęściu jakie dzieci wnoszą do naszego życia. Tego przedpołudnia szczęścia w Miejskim w Domu Kultury nie brakowało. Część artystyczna

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

24 stycznia 2019 roku podczas IV Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Wołominie podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 marca 2019 roku. Ustalono następujące stawki za gospodarowanie opłatami z lokali mieszkalnych: 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 26,00 zł miesięcznie od

100. urodziny miasta Wołomin

2019 rok to rok dla nas wyjątkowy! 4 lutego przypada 100. rocznica nadania Wołominowi praw miejskich przyznanych na mocy Dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w 1919 roku. To niezwykle ważna i symboliczna data w historii Wołomina, dlatego właśnie 4 lutego rozpoczynamy świętowanie i będziemy celebrować tę piękną rocznicę cały rok! Podczas obchodów pragniemy wzmocnić poczucie dumy i wspólnoty wśród naszych mieszkańców. Planujemy organizację różnorodnych wydarzeń przypominających o ważnych datach, osobach

156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się 27 stycznia 2019 r. o godz. 13:00. Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Wołominie, ul. Piłsudskiego 44. Po mszy nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej oraz złożenie wieńców pod obeliskiem Bohaterom Powstania Styczniowego. Zapraszamy.

Koncepcja budowy ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie

W związku z planowaną budową ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie oraz rozpoczętymi konsultacjami społecznymi nad jej przebiegiem przedstawiamy dwa warianty budowy tej drogi. Uprzejmie prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z poniższymi koncepcjami: Wariant I – budowa ul. Krymskiej na odcinku od. ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie do ul. Materewicza w Ossowie Wariant I – kolor czerwony część 1 PDF, część 2 PDF, część 3 PDF Wariant II – budowa ul. Krymskiej na

Mistrzostwa Polski juniorów w szabli

12 i 13 stycznia 2019 r. w Wołominie odbędą się Mistrzostwa Polski juniorów dziewcząt i chłopców w szabli. Zawodom towarzyszyć będą Mistrzostwa GTM w szermierce na wózkach do 21 lat. To ogólnopolskie sportowe wydarzenie będzie wspaniałym widowiskiem na które już dziś serdecznie zapraszamy. 12 stycznia – turniej indywidualny 13 stycznia – turniej drużynowy Poza sportowymi emocjami i zdrową rywalizacją organizator przewidział dodatkowe atrakcje. W sobotę (12 stycznia) w godz. 12:00

Zmarła Izabela Szymborska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałej wołominianki, wieloletniej działaczki Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości pani Izabeli Szymborskiej. Pogrążonej w żałobie Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.