A A

Grafika przedstawia kolaż zdjeć z pikjników ekologicznych i akcji rozdawania sadzonek drzew i krzewów w Gminie Wołomin. Na spodzie grafiki logo Czyty Wołomin.

O potrzebach zazielenienia gminy Wołomin rozmawiamy od dawna. Realizujemy różnego rodzaju nasadzenia, projekty obywatelskie, rozdajemy sadzonki. Jako jedyni w okolicy przygotowaliśmy plan adaptacji do zmian klimatu. W przypadku konieczności wycięcia drzew ze względu na inwestycje realizujemy nasadzenia zastępcze. Większość projektów konsultujemy z mieszkańcami. Lubimy rozmawiać. I lubimy drzewa, dlatego wyznaczyliśmy sobie ambitny plan 50 tysięcy drzew do 2050 roku. Zróbmy to razem – sadźmy drzewa nie tylko na terenach gminy

Na zdjeciu mężczyzna w maseczcie ochronnej oraz napis: Obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką. Od 27 lutego.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się systematycznie, by monitorować sytuację epidemiczną na terenie gminy i reagować na zmiany i bieżące potrzeby. Dzisiejsze posiedzenie zdominował temat maseczek i coraz większego rozluźnienia naszych zachować w zakresie ich noszenia. Na wniosek Zespołu apelujemy o zakładanie maseczek i stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, że od 27 lutego obowiązuje zakaz używania przyłbic i chust – nos i usta musimy zakrywać maseczką! Zasady bezpieczeństwa

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające basen w Wołominie

25 lutego 2021 r. na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji “Huragan” w Wołominie doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem osoby dorosłej. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, natychmiastowego wezwania służb ratowniczych i przewiezienia do szpitala mężczyzna zmarł następnego dnia po zdarzeniu. Rodzinie i najbliższym zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

zdjęcie przedstawia trawę a na niej napis: Mamy Ogrodnika Miejskiego

Od początku lutego 2021 roku, w gminie Wołomin, za kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni odpowiada Ogrodnik Miejski. Wśród wielu obowiązków Ogrodnika znajdują się między innymi: nadzór i utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie Gminy Wołomin; inwentaryzacja terenów zieleni; typowanie do usunięcia chorych i zagrażających dla życia i mienia drzew; kontrola terenów zieleni oraz poprawianie ich stanu biologicznego i estetyki; prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień; opiniowanie dokumentacji

Zwolnienie z opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 15.12.2020 r. pod poz. 2255.

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Pieniądze można dostać na zakup komputera lub na refundację poniesionych już kosztów jego zakupu. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.  Do 28 grudnia 2020 r. do godz. 15 do ARiMR wpłynęło 20,4 tys. wniosków. Wnioski należy składać w  biurach powiatowych

zdjęcie z podpisania umowy na zakup laptopów dla gminnych szkół. Na zdjęciu 4 osoby - burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, zastepca burmistrza Wołomina Łukasz Marek, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz przedstawiciel firmy, która będzie dostarczać laptopy

W związku z przedłużającym się stanem epidemii i koniecznością kontynuowania przez uczniów nauki zdalnej podjęto decyzję o zmodyfikowaniu zakresu projektów edukacyjnych i zakupie dodatkowych laptopów z oprogramowaniem dla gminnych szkół. 45 laptopów zostanie zakupionych z projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”. Laptopy trafią do następujących szkół: SP1 – 8 laptopów SP2 – 8 laptopów SP3 – 9 laptopów SP7 – 9 laptopów SP w Czarnej

Rusza nabór wniosków na wymianę pieców

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr VIII-63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmienionej uchwałą nr XXV-168/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin od 04.01.2021 do 31.05.2021 r.,rusza nabór na wymianę starego nieekologicznego pieca na ekologiczne źródło ciepła. To, czy będziemy mogli ostatecznie podpisać umowy i zrealizować zadanie w 2021 r. nie

Budżet gminy Wołomin na 2021 r. - uchwała nie została podjęta

Budżet gminy Wołomin na 2021 rok nie został uchwalony! Nie znajdujemy uzasadnienia dla tej decyzji. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) oraz komisji merytorycznych Rady Miejskiej w Wołominie wraz z pozytywną opinią Komisji Gospodarki i Finansów Gminnych. Radni mieli sporo czasu na zgłaszanie uwag. Projekt budżetu na 2021 trafił do radnych 16 listopada 2020. Do 30 listopada odbyły się komisje merytoryczne, które opiniowały uchwałę w zakresie odpowiadającym

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wołominie od wtorku, 3 listopada 2020

Od wtorku, 3 listopada, obowiązuje rozporządzenie regulujące pracę jednostek samorządu terytorialnego w pandemii. Zawarte w rozporządzeniu zapisy nie zmieniają zasad obsługi interesantów wołomińskiego Urzędu. Urząd już pracuje w systemie rotacyjnym – część urzędników swoje zadania wykonuje zdalnie z domów, część w biurach. Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z procedurami i terminami zawartymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Jeśli obecność w Urzędzie jest konieczna do załatwienia danej sprawy,  należy wcześniej umówić się telefonicznie lub