A. T.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 148/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 06.06.2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): Zarządzenie nr 148/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 06.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (.PDF)

Agata Jabłońska laureatką Nagrody Literackiej „Znaczenia” 2024

Laureatką Nagrody Literackiej „Znaczenia” 2024 została Agata Jabłońska za zbiór wierszy „Księżyc Grzybiarek” wydany przez Papierwdole / Katalog Press. Jury postanowiło wyróżnić tom „Księżyc Grzybiarek” Agaty Jabłońskiej, który w niepozornej, wręcz kruchej formie poetyckiej mierzy się z największymi problemami współczesnego świata. O wielkim wymieraniu, wojnach, multikryzysach poetka pisze językiem, którym nikt dotąd w polskiej poezji tych tematów nie poruszał. To język zarazem prywatny i interwencyjny, czuły i czujny, kojący i

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 141/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 03.06.​2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): Zarządzenie nr 141/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich

Szkoła Podstawowa nr 7 zakończyła projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach Erasmus+

Szkoła podstawowa nr 7 Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi zakończyła projekt Erasmus+ „Ecogames in my Curriculum”.  Inicjatywa była realizowana przez szkoły z pięciu krajów: Włoch, Turcji, Polski, Rumunii i Łotwy, przy czym główną rolę koordynatora pełniła Szkoła Podstawowa nr 7. Uczestnicy wspólnie pracowali nad włączeniem edukacji ekologicznej do codziennych lekcji. Głównym celem projektu było włączenie tematyki ekologicznej do programów nauczania różnorodnych przedmiotów szkolnych, takich jak przyroda, biologia, geografia, technika, plastyka,

ostrzeżenie alarm

Premier Donald Tusk podpisał nowe zarządzenia dotyczące obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO–CRP) na całym obszarze RP. Stopnie będą obowiązywały do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23:59. Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Drugi stopień alarmowy

Spotkanie w sprawie projektu budowy nowego śladu DW 634 - formularz kontaktowy

28 maja br. w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie konsultacyjne projektanta z mieszkańcami, na którym zostały przedstawione założenia projektowe nowego odcinka DW634 – od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania Szosy Jadowskiej z ul. Ogrodową w Duczkach. Udostępniamy Państwu prezentację omawianą na spotkaniu, projekt budowy odcinka DW634 w nowym przebiegu oraz formularz kontaktowy: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu ulicy Fieldorfa w Wołominie

Zgodnie z informacją dostarczoną przez wykonawcę prac budowlanych na ulicy Fieldorfa na odcinku pomiędzy DW nr 634 a ulicą Sportową oraz pomiędzy ulicą Sportową a rondem Jana Pawła II, w dniu 03.06.2024 r., zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zatwierdzona nr ew. WDP.7121.1313.2024. Przewidywany termin jej obowiązywania to 30.12.2024 r. Organizację ruchu wprowadza się w związku z prowadzeniem prac budowlanych pn.: „Rozbudowa DP 4358W ulicy Fieldorfa w Wołominie”. Pliki (kliknij na

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 134/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 27.05.2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): Zarządzenie nr 134/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 27.05.2024 (.PDF)

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień aktywnie włącza się przeciwdziałanie przemocy

Wspólnie angażujemy się w przeciwdziałanie przemocy. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, w ramach kampanii, prowadzi szereg działań, które wspierają dzieci i dorosłych w przezwyciężaniu trudności. Inicjatywy realizowane przez OPTU: Dzięki projektowi „W Rodzinie Siła” dzieci i ich rodzice wzięli udział w konsultacjach indywidualnych z kadrą terapeutyczną. Warsztaty zwiększania umiejętności wychowawczych poruszające tematy z zakresu systemu rodzinnego, postaw rodzicielskich, rozpoznawania i ustalania granic oraz uczuć w rodzinie, wzmacniania samodzielności