DB

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec

Od 01 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: – w plikach do pobrania na końcu wpisu, – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin (link) – w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu), – w Systemie Informacji Przestrzennej wolomin.e-mapa.net

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan  zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ww. projekt dostępny będzie do wglądu w dniach od 01 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r.: w plikach do pobrania na końcu wpisu; w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Urzędu (link); w Biuletynie Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium i projektu mpzp rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec

Burmistrz Wołomina ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec, • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin (m. in. rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec),   Ww. projekty dostępne będą do wglądu w dniach od 01 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Wydziału