P. D.

plakat chwila dla zdrowia

Zapraszamy każdą osobę, bez względu na wiek na bezpłatne konsultacje dietetyczne, które odbędą się w dniu 25.10.2021 r. (poniedziałek) na Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie w godzinach 14.00 – 20.00 Standardowe badanie, które można wykonać bezpłatnie pozwoli określić wszelkiego rodzaju odchylenia i nieprawidłowości w budowie organizmu. W ramach przeprowadzonego badania:  oceniane są odchylenia w zakresie masy ciała. Tutaj próbujemy nakreślić nie tyle wagę idealną, co wagę realną w kontekście aktualnego

Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

40. Sesja Rady Miejskiej w Wołominie odbędzie się 27 października 2021 o godz. 9:00. Obrady można śledzić na stronie: http://wolomin.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady?fbclid=IwAR1LE1RfoE-vXcw4pdIHXt6yeyzE5w_ZOhZH5zKzTUZdorEsT0vtapaAR00 Porządek obrad dostępny na stronie: https://wolomin.esesja.pl/posiedzenie/8a9dc303-c196-4

Domek obrazek ilustrujacy

Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wołomina NR 294/2021 z dnia 14 października 2021 roku informujemy, że każdy czwartek to dzień pracy wewnętrznej Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie. Dzień wewnętrzny na ma celu usprawnienie pracy osób prowadzących postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W pozostałe dni robocze pracownicy Wydziału będą przyjmowali interesantów w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek w godz. 9:00:19:00; wtorek- środa w godz. 8:00-16:00; piątek

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 298/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1990, z późn. zm.) zarządzam co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

Straż Miejska Wołomin plakat

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie zaprasza mieszkańców Zagościńca do mobilnego punktu informacyjnego w piątek 22 października 2021 r. w godz. 17-19 na terenie Parafii Św. Ojca Pio w Zagościńcu (ul. 100-lecia 99). Strażnicy odpowiedzą na pytania dotyczące ich pracy, uregulowań prawnych, ograniczeń i zakazów związanych z gospodarowaniem odpadami. Będą również posiadać deklaracje dotyczące odpadów, które będzie można na miejscu wypełnić i za pośrednictwem strażników dostarczyć do urzędu.

logo Muzeum

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 19 października br. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” będzie nieczynne dla zwiedzających. Za utrudnienia przepraszamy.

złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II

Biały dym zwiastujący wybór papieża pojawił się nad bazyliką św. Piotra 16 października 1978 roku. Oczom świata ukazał się papież Jan Paweł II. Jutro mija 43 lata od tamtego wyjątkowego wydarzenia dla Polaków, na których nauczanie papieża wywarło duże wrażenie.

klony w mieście

Więcej zieleni w mieście! Szpaler dodatkowych klonów posadziliśmy przy ul. Tęczowej i Popularnej oraz Tęczowej i Waryńskiego. Miłe dla oka klony, które w lato zapewnią schronienie przed upałem pojawiły się również na placu zabaw przy ul. Reja.

Dzień Edukacji Narodowej grafika

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan przesyła najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników wołomińskiej oświaty: W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty dziękuję za pasję i entuzjazm w tworzeniu lepszej jakości pracy szkół i przedszkoli w naszej gminie. Jesteście przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele wspierają i budują mądrze przyszłość swoich wychowanków Wasze indywidualne i oryginalne pomysły tworzą dobry klimat dla wołomińskiej edukacji, inspirują uczniów do