Badanie systemów grzewczych w Gminie – ankiety prosimy wypełniać do 28 lutego

Badanie systemów grzewczych w Gminie - ankiety prosimy wypełniać do 28 lutego

W trosce o jakość powietrza w naszym mieście Gmina Wołomin przystąpiła do opracowania projektu systemowej wymiany pieców grzewczych na nowocześniejsze, wydajniejsze i przyczyniające się do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Państwa informacje pozwolą na oszacowanie zakresu projektu oraz jego kosztów. Jednocześnie informujemy, że wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu i uzyskaniem dofinansowania. Warunki uzyskania dofinansowania jak i decyzja o przyznaniu dotacji będzie wydawana w terminie późniejszym, po ustaleniu kryteriów naboru i uzyskaniu przez Gminę Wołomin dofinansowania na realizację projektu.

O postępach w realizacji projektu będziemy informować na stronie: https://wolomin.org

W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt: dotacje@wolomin.org.pl

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 28 lutego 2017 roku:

 

Link do ankiety

 

Kategoria: