Decyzja Wojewody o terminie zamknięcia różnych placówek

Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia br. do dnia 10 maja br. zamknięte mają być: placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, śds, wtz

decyzja

Kategoria: