e-Wołomin

E Usługi - Logo

Projekt "e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

*******

E Usługi - Logo
PLIP - LOGO

PLIP - Platforma Informacyjno-Płatnicza

Za pośrednictwem tego narzędzia mieszkańcy mogą sprawdzić wysokość należności
i zapłacić za: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

PLIP jest narzędziem całkowicie bezpiecznym. Logowanie do platformy
i poświadczenie tożsamości następuje za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Evenio - Logo

Evenio – aplikacja mobilna

Zapewnia dostęp do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych wraz
z możliwością przypomnienia o wystawieniu pojemnika, informacji np.
o wydarzeniach kulturalnych, alertach pogodowych, inwestycjach itd. (zgodnie
z wybranymi kategoriami informacji). Możliwości składania na­głych zgłoszeń
z zakresu "Ekologia i środowisko" oraz "Drogi i komunikacji. Aplikacja nie wyma­ga założenia profilu zaufanego. Jest prostym narzędziem komunikacji mieszkańców
z Urzędem.

 SKM - LOGO

SKM – System Komunikacji Mobilnej

Portal Mieszkańca, umożliwiający zgłaszanie awarii w infrastrukturze gminnej (w trybie z poświadczoną tożsamością) oraz dostęp do informacji nt. zgłoszonych przez mieszkańca i prowadzonych na jego rzecz spraw w Urzędzie.

SKM odpowiada także za łączność z Mieszkańcami za pośrednictwem (sms, mail) oraz informowanie ich w trybie online o zmianach statusu realizowanych spraw.

 

Wnioski i deklaracje dostępne na e-PUAP

Lista dostępnych elektronicznych wniosków i deklaracji, dzięki którym załatwisz sprawę w Urzędzie Miejskim w Wołominie przez ePUAP (aktywny link do instrukcji korzystania z ePUAP) , bez wychodzenia z domu.

 

 SGO - Logo

SGO – System Gospodarowania Odpadami

Będzie zbiorem pełnych informacji dla Urzędu Miejskiego o gospodarowaniu odpadami na terenie gminy. W ramach systemu prowadzona będzie:

  • ewidencja nieruchomości
  • ewidencja punktów gromadzenia odpadów (PGO) płatników
  • ewidencja deklaracji dotyczących wysokości opłaty
  • wydruk kodów kreskowych
  • powyższe to dodatkowe narzędzia kontroli dla Wydziału Ochrony Środowiska i pełen obraz gospodarki odpadami komunalnej na terenie gminy.

 

 

 

Projekt "e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

E Usługi - Logo