Instrukcja obsługi ePUAP

Instrukcja korzystania z ePUAP

Wejdź na stronę www.epuap.gov.pl aby rozpocząć proces rejestracji konta.
Konto na ePUAP można założyć korzystając z: Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej niektórych banków (zobacz listę), e-dowodu oraz certyfikatu kwalifikowanego.Osoby, które nie posiadają żadnego z tych narzędzi zostaną przeprowadzone „krok po kroku” po procesie rejestracji Profilu Zaufanego, który trzeba będzie potwierdzić w ciągu 14 dni w punkcie. Profil Zaufany można potwierdzić również elektronicznie za pomocą bankowości internetowej niektórych banków.

Załatwianie sprawy przez internet
Po założeniu konta można odbierać i wysyłać urzędową korespondencję elektronicznie. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO), które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’. Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi to zawsze możesz wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan opłaty). Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Profil Zaufany służy również do logowania do innych systemów elektronicznej administracji.

ePUAP Urzędu Miejskiego w Wołominie: /h6t25t5xft/skrytka

Wszystkie kody autoryzacyjne będą przychodziły jako wiadomość tekstowa (sms) na podany numer telefonu podany podczas rejestracji konta. Kody będą wysyłane w przypadku próby podpisania się Profilem Zaufanym podczas załatwiania sprawy czy też próby logowania na konto ePUAP , jeśli podczas rejestracji konta zaznaczysz opcję Chcę logowanie do Profilu Zaufanego dodatkowo potwierdzać kodami do autoryzacji

Użytkownik może na dwa sposoby wyszukać daną sprawę, którą chce załatwić –może skorzystać z wyszukiwarki na stronie głównej lub z wyszukiwarki urzędów na stronie Katalogu Spraw.

W kategoriach życiowych Katalogu spraw znajdziemy usługę centralną, gdzie udostępniony jest formularz Pisma ogólnego do urzędu. Za pomocą tej usługi możliwe jest złożenie pisma do każdego urzędu, który posiada podmiot (potocznie „konto”) na platformie ePUAP. W zależności od rodzaju formularza udostępnionego przez konkretny urząd, możemy dodać załączniki małe ( do 3,5MB) lub duże pliki(do 500 MB)

Aby dokument miał moc prawną powinien być podpisany przed wysłaniem. Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku korespondencji drogą tradycyjną – na wnioskach, które składamy w urzędach osobiście, również składamy podpisy. Podpis odnosi się do całej treści formularza wraz załączonymi do niego plikami. Wybierz jeden ze sposobów podpisania dokumentu, np. Podpisz profilem zaufanym. Wpisz kod autoryzacyjny, który został wysłany na adres e-mail (lub numer telefonu jeśli był wybraną metodą autoryzacji) i kliknij na Potwierdź.

Zobacz film:

Przydatne linki:
Zakładanie konta użytkownika i załatwienie sprawy (instrukcja w PDF)
Najczęściej zadawane pytania

Kategoria: