Gospodarka odpadami – uchwały

Gospodarka odpadami - uchwały
 • IV-4/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
 • IV-3/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • IV-2/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • LVIII-159/2018 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin
 • LVIII-158/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • UCHWAŁA NR XLIII-156/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
  • UCHWAŁA NR XXXIV-22/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
  • UCHWAŁA NR XXVIII-150/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
  • UCHWAŁA NR XXVI-121/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
  • UCHWAŁA NR XXVIII-62/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 maja 2013 troku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
  • UCHWAŁA NR XXV-37/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
 • UCHWAŁA NR XXVIII-155/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  • UCHWAŁA NR XI-105/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  • UCHWAŁA NR IX-64/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  • UCHWAŁA NR XXI-117/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XXVIII-154/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • UCHWAŁA NR IX-63/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • UCHWAŁA NR XXI-115/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR XXVIII-153/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
  • UCHWAŁA NR XI-100/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  • UCHWAŁA NR XXI-113/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
 • UCHWAŁA NR XXVIII-136/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  • UCHWAŁA NR XI-99/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  • UCHWAŁA NR XXI-114/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • UCHWAŁA NR XI-101/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie wykonywania zadań własnych Gminy Wołomin polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
  • UCHWAŁA Nr XXVII-46/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie wykonywania zadań własnych Gminy Wołomin polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
 • UCHWAŁA NR IX-65/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  • UCHWAŁA NR XXV-32/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE 1. z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • UCHWAŁA NR IX-63/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA Nr XXI-116/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
 • Uchwała Nr XIX-74/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 roku dotyczącej reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania
 • Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie”