Grota solna i sauna parowa już wkrótce

Grota solna i sauna parowa już wkrótce

Już w pierwszej połowie marca planowane jest oficjalne uruchomienie groty solnej i sauny parowej  na wołomińskim basenie. W pomieszczeniach odnowy biologicznej mieszkańcy będą mogli korzystać z groty solnej, dwóch saun suchych, sauny parowej i dodatkowo szatni rodzinnej.

Wykonawca, zgodnie z aneksem do umowy ma zakończyć prace do 24 lutego. W trakcie prac rozbiórkowych i adaptacyjnych, m. in. po demontażu posadzek ceramicznych wykryto nieszczelności, co wywołało konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z izolacją. To wpłynęło na przesunięcie terminu, pierwotnie planowanego na początek roku. Wykonanie przebudowy istniejącego obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy pływalni, okazało się niełatwym wyzwaniem.

Szczegółowy zakres robót przewidywał oprócz przebudowy układu ścian i montażu nowych elementów, liczne roboty rozbiórkowe okładzin ściennych, podłogowych, przebudowę wielu wewnętrznych instalacji technicznych oraz wykonanie nowych specyficznych dla danego środowiska izolacji przeciwwodnych szlamowych. Po zdjęciu okładzin ceramicznych i warstw posadzkowych stwierdzono, że w celu prawidłowej realizacji izolacji posadzek, konieczne jest wykonanie dodatkowej izolacji na styku z pomieszczeniami mokrymi poza obrysem odnowy biologicznej oraz skucie i usunięcie łącznie z istniejącą izolacją pierścienia zewnętrznego znajdującego się wokół koryta odpływowego basenu schładzającego. To spowodowało spowolnienie tempa robót. Wykonano m. in.  dodatkowe przewierty basenu schładzającego w celu obniżenia poziomu lustra wody do poziomu posadzki pomieszczenia. Opisane działania są niezbędne i w konsekwencji wpłyną na mniejszą degradację obiektu.

Kategoria: