Budowa dróg gminnych – czekamy na zgłoszenia mieszkańców dotyczące kanałów technologicznych

Budowa dróg gminnych - czekamy na zgłoszenia mieszkańców dotyczące kanałów technologicznych

Uprzejmie zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na dostosowanie infrastruktury technologicznej w osi drogi dla inwestycji na terenie Gminy. Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail:…lub bezpośrednio w pokoju…w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Zgłoszenia będą przyjmowane dla następujących dróg gminnych:

1. Ulica Teligi w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej.

2. Ulica Nagórna w Wołominie.

3. Ulica Kochanowskiego w Wołominie i Czarnej gm. Wołomin.

4. Ulica Leszczyńska w Wołominie.

5. Ulica Zimowa w Wołominie.

6. Ulica Widna w Wołominie.

7. Ulica Nałkowskiego w Wołominie i w Kobyłce.

8. Ulica Krucza oraz odcinek ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca w Wołominie.

9. Ulica Przepiórcza na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie.

10.Ulica Zgody w Wołominie.

11.Ulica Diamentowa w Wołominie.

12.Ulica Wiosenna odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga w Wołominie.

13.Przebudowa drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka.

14.Ulica Jesienna w Wołominie.

15.Ulica Ogrodowa w Wołominie.

16.Ulica Powstańców w Wołominie.

17.Ulica Sikorskiego na odcinku od Wileńskiej do ul. 1-go Maja w Wołominie.

18.Ulica Jodłowa w Wołominie.

19. Ulica Traugutta odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów w Wołominie.

20. Ulica Kleberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie.

21. Ulica Stokrotki w Duczkach gm. Wołomin.

22. Ulica Mickiewicza na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie.

23. Ulica Oleńki w Wołominie.

24. Ulica Górna w Nowych Lipinach gm. Wołomin.

25. Ulica Wspólna w Nowych Lipinach gm. Wołomin.

26. Ulica Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin.

27. Ulica Tramwajowa w Zagościńcu gm. Wołomin.

28. Ulica Turystyczna w Duczkach gm. Wołomin.

29. Ulica Legionów odc. od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej w Wołominie.

30. Ulica Piwna w Wołominie.

31. Ulica Gryczana na odc. od ul. Szarej do ul. Legionów w Wołominie.

 Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440), mieszkaniec ma możliwości zgłaszania przez zainteresowane podmioty udostępnienia kanału technologicznego, w celu jego zaprojektowania i budowy w ww. drogach.

Kategoria: