Jesienna edycja rajdu rowerowego

Jesienna edycja rajdu rowerowego

Po niezwykle udanym czerwcowym rajdzie rowerowym, który był częścią wydarzenia Odjazdowa Zielona, postanowiliśmy spełnić liczne prośby jego uczestników i zorganizować drugą w tym roku, jesienną edycję Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego!

Zapraszamy na rajd w niedzielę 9 października 2022 r. Startujemy o godzinie 11.00 z ul. Zielonej w Wołominie (zbiórka na działce po starej oczyszczalni).

Trasa licząca 25 km poprowadzi przez lasy Wołomina i Leśniakowizny do ścieżki rowerowej, którą dotrzemy do Okuniewa na skwer im. Jana Olszewskiego. Tam będzie czas na regenerację sił wspomaganą słodką przekąską zapewnioną przez organizatora dla każdego z uczestników.

Droga powrotna prowadząca przez las zaprowadzi nas do Leśniakowizny, skąd ścieżką rowerową dojedziemy do Ossowa i docelowo: na teren po starej oczyszczalni w Wołominie (miejsce startu rajdu będzie zarazem jego metą). Wydarzenie zakończymy wspólnym ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i ziemniaków.

Stopień trudności trasy jest porównywalny do dotychczasowych rajdów. Ostrzegamy, że miejscami może być błotniście.

Aby zapisać się na rajd należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy:
✅ mailowo na adres: rewitalizacja@wolomin.org.pl,
✅ osobiście do pok. 202 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
Zapisy przyjmujemy do czwartku 6 października 2022 r.
Do pobrania:
Organizatorem VII Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego jest Wołomińska Rada Seniorów we współpracy z Gminą Wołomin.