K. M.

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt

Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin ogłasza zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Celestynowie! Dziennie zwierzaki ze schroniska zjadają ok. 100 kg karmy. Potrzeby są więc ogromne! Dołóżmy swoją cegiełkę, aby wesprzeć miejsce, do którego trafiają bezdomne zwierzętami z naszej gminy. Dary można przynosić od 16 lutego do 23 lutego 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój 202. (II piętro). Co zbieramy*? – karma mokra (puszki):

zdjęcie przedstawiające ptaka - jerzyka (Pixabay)

Jerzyk (Apus apus) to gatunek średniego ptaka wędrownego, zimujący w południowej części Afryki. Dość licznie występuje na terenie całego kraju – najliczniej w dużych miastach, gdzie gnieżdżą się w stropodachach i szczelinach elewacji wysokich budynków. Od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Wśród przyczyn wymienia się przede wszystkim remonty i termomodernizacje oraz zastępowanie starych budynków nowymi. Powoduje to utratę miejsc lęgowych dogodnych dla jerzyków.

Konsultacje Zasad Społecznych Wniosków 2025

Od 29 stycznia do 12 lutego 2024 r. będzie można zgłaszać swoje uwagi do projektu Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin na rok 2025. Najistotniejszą proponowaną zmianą jest zwiększenie wartości pojedynczego projektu. Będzie można zgłosić pomysł o wartości do 500 tys. zł! Czekamy na Państwa opinie dotyczące Zasad Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2025 w formie: pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu

Wizyta Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin w Brukseli

Działająca w gminie Wołomin Młodzieżowa Rada Miasta (obecna kadencja od 2022 roku) to grupa młodych, aktywnych osób, którzy wiosną br. wpadli na pomysł wizyty studyjnej w Brukseli. Po skutecznej aplikacji oraz uzyskaniu dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży”, delegaci z Wołomina w listopadzie 2023 r. udali się z wizytą studyjną do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wyjazd pod hasłem „Unia Europejska Przyszłością Młodzieży” rozpoczął się od

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Od 25 października 2023 r. do 15 listopada 2023 r.  można zapoznać się z „Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2023-2038” Treść dokumentu w wersji papierowej dostępna jest Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 202 (Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji ), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie. Uwagi do ww. projektu należy składać do Burmistrza

Społeczne Wnioski rekomendowane do realizacji w 2024 roku

Na podstawie wyników głosowania na Społeczne Wnioski 2024 (bezpośredni link do listy rankingowej) przedstawiamy listę Społecznych Wniosków rekomendowanych do realizacji w 2024 roku: Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Grabiu (wartość projektu 200 000 zł), Monitoring na placach zabaw (wartość projektu 200 000 zł), Huragan GYM (wartość projektu 190 000 zł), Wołomiński Hutnik Szkła (wartość projektu 200 000 zł), Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (wartość projektu 160 000

Wyniki oceny merytorycznej Społecznych Wniosków 2024

Zakończyliśmy ocenę projektów zgłoszonych w ramach Społecznych Wniosków 2024. Wszystkim projektodawcom dziękujemy za zaangażowanie i współpracę. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 15 zgłoszonych projektów: Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy łączniku do trasy S8 Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” – Hufiec ZHP Wołomin Instalacja monitoringu miejskiego na placu zabaw na osiedlu Niepodległości oraz uzupełnienie elementów małej architektury Bezpieczna Gmina Wołomin Wołomiński Hutnik Szkła Eko sołectwo – Lipinki dla klimatu Tężnia solankowa

Raport z konsultacji pokonkursowych

Poniżej prezentujemy raport z zakończonych konsultacji społecznych dot. zwycięskiej koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili swoje zdanie! Raport z konsultacji społecznych Placu 3 Maja w Wołominie (.pdf, 1 MB)

Społeczne Wnioski 2024 - od 15 marca będzie można zgłaszać pomysły

Społeczne Wnioski do budżetu gminy Wołomin są formą konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Pomysły na 2024 rok będzie można zgłaszać elektronicznie poprzez dedykowaną stronę internetową sw.wolomin.org już od 15 marca 2023 r. Zgłaszanie projektów przez mieszkańców potrwa miesiąc, ale już teraz warto zastanowić się nad tym, o co chcemy zawnioskować. W roku 2022 w ramach społecznych wniosków zrealizowaliśmy m.in. wybieg dla

wizualizacja nowego Placu 3 Maja

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem, jakim cieszą się konsultacje koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie, przedłużyliśmy czas ich trwania do 9 grudnia 2022 r. Konsultowana koncepcja powstała w oparciu o wytyczne wypracowane podczas zeszłorocznych konsultacji społecznych. Mając gotowy projekt postanowiliśmy, przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej, przedyskutować założenia koncepcyjne z mieszkańcami po to aby rzeczywiście był to „plac szyty na miarę” jak najlepiej spełniający swoją funkcję i oczekiwania użytkowników.