K. M.

Trzecie w 2020 roku posiedzenie Wołomińskiej Rady Seniorów

W dniu 4 września br. po ponad półrocznej przerwie spowodowanej pandemią, z zachowaniem norm sanitarnych odbyło się posiedzenie Wołomińskiej Rady Seniorów (WRS). Miłym akcentem zebrania było przekazanie przez Zastępcę Burmistrza Łukasza Marka oraz Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji (w imieniu Burmistrz Elżbiety Radwan) jubilatom (członkom Rady), obchodzącym w tym roku 70-ecie bądź 75 – lecie, tj. Celinie Subda, Gabrieli Czarneckiej, Wandzie Miętus, Elżbiecie Piątek i Jerzemu Turkowi, gorących życzeń

Dostępność dla wszystkich

W połowie czerwca tego roku Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan powołała Zespół zadaniowy oraz koordynatora ds. dostępności. Wg ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określająca środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, gmina Wołomin jest zobowiązana zapewniać dostępność w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. Na koordynatora ds. dostępności wyznaczono wiceburmistrza Łukasza Marka, który jednocześnie jest przewodniczącym zespołu

Startują Społeczne Wnioski na rok 2021!

Już od dziś można składać projekty, na realizację których w 2021 roku Gmina Wołomin przeznaczy 2 miliony złotych. Harmonogram Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021 przedstawia się następująco: Zgłaszanie projektów przez mieszkańców – do 6 kwietnia 2020 r. Ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych projektów – od 7 kwietnia do 11 maja 2020 r. Ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem – 15 maja 2020

Znamy już "Zasady Społecznych Wniosków 2021"

Wspólnie z mieszkańcami opracowaliśmy nowe “Zasady zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021” (dalej: “Zasady Społecznych Wniosków 2021”). Zachęcamy do pisania wniosków projektowych! Nabór ogłosimy w najbliższych dniach, wraz z kwotą i harmonogramem Społecznych Wniosków, a tymczasem przedstawiamy najważniejsze informacje. Nowa kategoria Wołomin Kultura obejmująca projekty miękkie (koncerty, spektakle itp.) oraz inwestycyjne (np. budowa podjazdu dla wózków). Na etapie pisania projektu należy wskazać partnera

Raport z konsultacji społecznych "Zasad Społecznych Wniosków 2021"

Tydzień temu zakończyliśmy konsultacje społeczne “Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021”. Dziś publikujemy raport z tych konsultacji, odpowiadając w nim na uwagi, pytania i wątpliwości, które wpływały od  Państwa. Jednocześnie dziękujemy każdemu, kto podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, zgłosił propozycje zmian lub brał udział w dyskusji podczas organizowanych spotkań. Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu i opiniom udało nam się opracować dokument

Porozmawiamy o Społecznych Wnioskach 2021?

Już na wiosnę będziemy mogli zgłaszać swoje pomysły w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021. Jednak zanim to nastąpi chcemy poznać Państwa opinie na temat projektu „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021”. Jak co roku staramy się udoskonalić reguły, którymi kierujemy się podczas procedowania Społecznych Wniosków. Istotne wprowadzone w tym roku zmiany to m. in.: nowa kategoria projektów

Zaczynamy konsultacje zasad Społecznych Wniosków na 2021 rok

Już jutro zaczynamy konsultacje społeczne projektu „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021”. Od 6 do 24 lutego 2020 roku można zgłaszać swoje uwagi i opinie do tego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią już dziś! W tym roku rezygnujemy z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, ponieważ nadal czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie naszego sporu z RIO. Obecnie trwa procedura odwoławcza RIO od wyroku

Budżet Obywatelski Mazowsza - spotkanie informacyjne

Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza do udziału w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór projektów ruszy w marcu. W puli jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie. Kto może zgłosić projekt? Czego mogą dotyczyć? Jak będzie wyglądał wybór? Odpowiedzi na te pytania padną na spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami, spotkanie w Wołominie zaplanowane jest na 30