K. M.

Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

Przedstawiciele Wołomińskiej Rady Seniorów (WRS) mieli zaszczyt uczestniczyć w kolejnej, ważnej konferencji zorganizowanej w dniach 17-18 grudnia br. w formie zdalnej on-line z Krakowa, a mianowicie w Kongresie rad senioralnych z całej Polski. Spotkanie zorganizowały pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego wspólnie Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów oraz Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów. Ponieważ WRS nie jest formalnie członkiem wyżej wymienionych organizacji, w obradach uczestniczyliśmy w charakterze obserwatora. Obrady Kongresu

Zakończyliśmy konsultowanie "Planu adaptacji do zmian klimatu"

Od 25 listopada do 16 grudnia br. trwały konsultacje społeczne „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2050 z perspektywą do roku 2100”. Każdy zainteresowany tematem mógł zgłosić swoje uwagi i wnioski do prezentowanego opracowania. Mimo, że “Plan adaptacji do zmian klimatu” do dość obszerny i wysoko specjalistyczny dokument, to mieszkańcy zapoznali się z nim i aktywnie brali udział w debacie. Zarówno poprzez mailowe nadsyłanie uwag jak

Świadomy senior – bezpieczny konsument

W czasie trwającej obecnie pandemii covid-19 mamy bogatą ofertę szkoleń lub konferencji w formie on-line. Już jutro czyli 17 grudnia br. Federacja Konsumentów organizuje spotkanie edukacyjne online pod nazwą „Świadomy senior – bezpieczny konsument”, dedykowanego seniorom z powiatów: Wołomin, Węgrów oraz Sokołów Podlaski. Spotkanie poprowadzi Michał Herde, Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie. Na spotkanie Federacja zaprasza przede wszystkim konsumentów-seniorów, którym będzie chciała opowiedzieć o zagrożeniach rynkowych i sposobach radzenia

„Raport o stanie gminy” - inspirujące spotkanie z samorządowcami

W minionym tygodniu 3 grudnia rozpoczęło się szkolenie “Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz”. Podczas dwóch dni spotkań online mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi przygotowaniu raportu i debaty nad nim z innymi samorządowcami. Opowiedzieliśmy o naszych doświadczeniach oraz poznaliśmy inspirujące przykłady z innych gmin, które nietuzinkowo podeszły do ustawowego obowiązku stworzenia raportu. Jako ciekawe przykłady można wymienić m.in. Izabelin, który podsumował rok

Burza mózgów mazowieckich rad senioralnych

Czy musimy poddawać się inercji, czy też spróbować być aktywnym w obecnych, trudnych czasach pandemii COVID -19? Na te pytania próbują odpowiedzieć przedstawiciele ponad 20 rad senioralnych oraz urzędów miejskich z terenu Mazowsza, którzy uczestniczą w formie on-line w cyklu pięciu szkoleń (listopad – grudzień br.). Szkolenia te są realizowane w ramach projektu “Senior, Obywatel, Radny – Mazowiecki Inkubator Rad Seniorów” przez Fundację “Zaczyn”. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu

zdjęcie przedstawiajace miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Powołany latem tego roku zespół zadaniowy ds. dostępności na przestrzenie ostatnich miesięcy spotkał się 10 razy. W dyskusji nad dostępnością brali udział pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Wołominie zajmujących się sprawami społecznymi, inwestycjami, przestrzenią miejską, dostępnością mediów oraz osoby kierujące instytucjami publicznymi, w tym dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek kultury. Były to zawsze owocne rozmowy, w trakcie których padało wiele ciekawych pomysłów na polepszanie dostępności dla osób ze szczególnymi

Trzecie w 2020 roku posiedzenie Wołomińskiej Rady Seniorów

W dniu 4 września br. po ponad półrocznej przerwie spowodowanej pandemią, z zachowaniem norm sanitarnych odbyło się posiedzenie Wołomińskiej Rady Seniorów (WRS). Miłym akcentem zebrania było przekazanie przez Zastępcę Burmistrza Łukasza Marka oraz Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji (w imieniu Burmistrz Elżbiety Radwan) jubilatom (członkom Rady), obchodzącym w tym roku 70-ecie bądź 75 – lecie, tj. Celinie Subda, Gabrieli Czarneckiej, Wandzie Miętus, Elżbiecie Piątek i Jerzemu Turkowi, gorących życzeń

Dostępność dla wszystkich

W połowie czerwca tego roku Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan powołała Zespół zadaniowy oraz koordynatora ds. dostępności. Wg ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określająca środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, gmina Wołomin jest zobowiązana zapewniać dostępność w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. Na koordynatora ds. dostępności wyznaczono wiceburmistrza Łukasza Marka, który jednocześnie jest przewodniczącym zespołu

Startują Społeczne Wnioski na rok 2021!

Już od dziś można składać projekty, na realizację których w 2021 roku Gmina Wołomin przeznaczy 2 miliony złotych. Harmonogram Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021 przedstawia się następująco: Zgłaszanie projektów przez mieszkańców – do 6 kwietnia 2020 r. Ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych projektów – od 7 kwietnia do 11 maja 2020 r. Ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem – 15 maja 2020