Konferencja dot. szkolnych budżetów obywatelskich

Konferencja dot. szkolnych budżetów obywatelskich

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin dnia 25 marca 2024 r. wzięli udział w konferencji w Krakowie poświęconej szkolnym budżetom obywatelskim. Wydarzenie zorganizowane przez Miasto Kraków we współpracy z Fundacją Pole Dialogu zgromadziło się liczne grono ekspertów z całej Polski. Nauczyciele, urzędnicy oraz uczniowie wspólnie dyskutowali o ważności partycypacji społecznej w kształtowaniu nie tylko szkolnych przestrzeni a także postaw obywatelskich wśród uczniów.

W trakcie konferencji omawiano strategie efektywnego zarządzania środkami przeznaczonymi na inicjatywy uczniowskie, zwracając szczególną uwagę na zaangażowanie społeczności szkolnej w proces podejmowania decyzji. Prezentowane zostały inspirujące przykłady projektów, które powstały dzięki szkolnym budżetom obywatelskim, a także analizowano korzyści płynące z aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły. Podkreślono rolę edukacji obywatelskiej w kształtowaniu postaw społecznych i aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów pomiędzy praktykami z całej Polski zajmującymi się budżetami obywatelskimi w szkołach. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej wspólnej pracy szkolne środowiska będą jeszcze bardziej otwarte na inicjatywy społeczne i potrzeby swoich uczniów.

Przypomnijmy, że w tym roku wystartowała druga edycja Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wołomin. 

Kategoria: